Sygedagpenge

Her kan du læse om sygedagpengereglerne for lønmodtagere, ledige og selvstændige samt sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende.

Anmod om sygedagpenge

Der er pligt til at bruge digital selvbetjening, når du skal give meddelelse om uenighed i forhold til de oplysninger, der fremgår af underretningsbrevet, ansøge om sygedagpenge samt udfylde oplysningsskema til brug for sygedagpengesagen. Den digitale selvbetjening skal ske via selvbetjeningsløsningen  "Mit Sygefravær".

Alle breve bliver sendt til den sygemeldtes digitale postkasse, med mindre den sygemeldte er fritaget fra Digital Post. 

I Mit Sygefravær kan du:
  • kommentere arbejdsgivers oplysninger
  • anmode om sygedagpenge 
  • udfylde oplysningsskema 
  • se historikken for dokumenter/korrespondance med kommunen

Du kan måske få genoptaget din sygedagpengesag

Ankestyrelsen har ændret praksis for udbetaling af sygedagpenge. Det betyder, at borgere, som har fået standset deres sygedagpenge før de har modtaget en afgørelse, måske kan få genoptaget deres sag

Sygedagpenge for lønmodtagere

Når du har sygemeldt dig til din arbejdsgiver, vil denne sørge for, at du bliver sygemeldt til kommunen. Din arbejdsgiver skal anmelde sygefraværet via Nemrefusion

Når vi har modtaget din sygemelding, får du besked i din digitale postkasse om, at du skal give oplysninger om din sag - med et link til boger.dk, hvor du kan indtaste dine oplysninger digitalt. 

Sygedagpenge for ledige

Er du ledig, skal du registrere din sygemelding på Jobnet.dk. Derefter vil din A-kasse anmelde sygefraværet til kommunen. Du skal herefter være opmærksom på, at du modtager et brev, som du skal udfylde og returnere.

Når vi har modtaget din sygemelding, får du besked i din digitale postkasse om, at du skal give oplysninger om din sag - med et link til borger.dk, hvor du kan indtaste dine oplysninger digitalt. 

Sygedagpenge for selvstændige

Du kan få sygedagpenge som selvstændig fra første fraværsdag efter 2 ugers sygdom. Du skal anmode om sygedagpenge senest tre uger fra første fraværsdag. Anmodning skal ske via Nemrefusion.

Har du tegnet en sygedagpengeforsikring, har du ret til sygedagpenge fra første eller tredje fraværsdag. Fraværet skal så være anmeldt senest en uge efter sygedagpengerettens indtræden. Dvs. senest en uge efter første eller tredje fraværsdag, afhængig af forsikringen. Anmodning skal ske til Nemrefusion

Når vi har modtaget din sygemelding, får du besked i din digitale postkasse om, at du skal give oplysninger om din sag - med et link til borger.dk, hvor du kan indtaste dine oplysninger digitalt. 

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Hvis du driver en selvstændig erhvervsvirksomhed, kan du tegne en forsikring og dermed sikre dig sygedagpenge i de første to uger af en sygeperiode.

Det er en betingelse for optagelse i ordningen, at der er indtægt i virksomheden.

Du kan vælge mellem at sikre dig sygedagpenge fra tredje fraværsdag (type 1-forsikring) eller fra første fraværsdag (type 2-forsikring)

Der er mulighed for at tegne forsikring til fuld sats, der svarer til sygedagpengenes højeste beløb (maksimumydelsen), eller til 2/3 af fuld sats (minimumsydelsen). Hvis arbejdsfortjenesten ved den selvstændige erhvervsvirksomhed er ca. 120.000 kr. eller mere, kan det betale sig at sikre sig til fuld sats. 
Siden blev sidst opdateret 29.01.2021 af indholdsansvarlig EAND

Kontakt

Ydelseskontoret
Besøgsadresse: Vesterled 8
5471 Søndersø
Postadresse: Østergade 23
5400 Bogense

Tlf.: 64 82 83 30
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00