Nordfyns Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende

ANSØGNINGSFRISTEN ER UDLØBET
Støtte til værdigt trængende i Nordfyns Kommune, samt unge under uddannelse og forskønnelsessarbejder.

Nordfyns Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende

Du kan søge legatet fra slutningen af september.

Ansøgningsfristen ligger normalt i slutningen af oktober - uddelingen finder sted midt i december.

Hvis du ikke kan søge digitalt, kan du få et skema udleveret på Bibliotek & BorgerserviceFUNDATS

FUNDATS 


for Nordfyns Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende


§1
Legatets navn er Nordfyns Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende.


§2
Legatets formål er at yde
1. støtte til værdigt trængende i Nordfyns Kommune
Derudover kan der ydes en mindre andel til
2. støtte til unge under uddannelse, der er hjemmehørende i Nordfyns Kommune
3. støtte til forskønnelsesarbejder i Nordfyns Kommune

Socialudvalget i Nordfyns Kommune uddeler renterne af legatet hvert år i december måned i portioner af mindst 1.000 kr. efter Socialudvalgets skøn.


§3
Legatets midler tilvejebringes ved overførsel af samtlige aktiver fra de af Nordfyns Kommune bestyrede legater/fond – overfør t fra de tidligere kommuner Søndersø, Bogense og Otterup. 

De samlede aktiver udgjorde ultimo 2011 1.489.011,12 kr. der fordeler sig således på de enkelte legater/fond, idet obligationsbeholdninger er optaget til kursværdi.
Rutebilejer Ejnar Nygaard og hustru Ingeborg Nygaards mindelegat 353.297,34 kr.
Bogense Kommunes fællesfond 425.009,75 kr.
Fælleslegat for værdige og trængende i Søndersø Kommune 415.177,87 kr.
Fælleslegat for værdigt trængende i Otterup kommune 295.526,16 kr.
I alt 1.489.011,12 kr.


§4
Legatet bestyres af Socialudvalget i Nordfyns Kommune.


§5
Legatets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres og decideres på samme måde som Nordfyns Kommunes øvrige regnskaber.


§6
Årets indtægter med tillæg af eventuel overførsel fra sidste regnskabsår og efter fradrag af administrationsomkostninger og eventuelt konsolideringsbeløb til den bundne kapital uddeles af Socialudvalget i overensstemmelse med § 2.


§7
Nærværende vedtægt er godkendt af Nordfyns Kommunalbestyrelse i møde d. 28. februar 2013


Nordfyns Kommunalbestyrelse, d. 1. marts 2013


Morten Andersen Morten V. Pedersen
borgmester kommunaldirektør

Siden blev sidst opdateret 07.11.2019 af indholdsansvarlig KHANSE

Selvbetjening

Søg legatet her

Kontakt

Bibliotek & Borgerservice
Vestergade 24, 5400 Bogense
Søndergade 2, 5450 Otterup
Odensevej 8, 5471 Søndersø

Tlf.: 64 82 86 80
Send os en sikker besked

Telefontider

Mandag: 9.00 - 15.00
Tirsdag: 9.00 - 15.00
Onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 14.00 - 17.00
Tirsdag: 10.00 - 17.00
Onsdag: 14.00 - 17:00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 14.00 - 17.00
1. lørdag i måneden i Otterup: 10:00 - 13:00