Kørsel til almen genoptræning

Træning kommunalt:

Vi forventer, at du transporterer dig selv til dit træningsforløb. Hvis du ikke kan transportere dig selv pga. dit helbred, kan du ansøge om transport på tlf. 64 82 83 70. Hvis du er bevilliget kørsel med kommunens kørselsordning, bliver du afhentet af bus eller taxi – og du skal være klar til afhentning 1 time før din tid i træningscentret.

Hvis du er visiteret til kørsel skal du selv melde afbud til chaufføren.

Træning ved frit valg:

Vælger du en privat leverandør gælder følgende regler for transport:

Vi forventer, at du transporterer dig selv til dit træningsforløb. Hvis du ikke kan transportere dig selv pga. dit helbred, kan du ansøge om transport på ovenstående kontaktoplysninger på det kommunale genoptræningscenter. Hvis du er visiteret til kørsel til genoptræning, skal du ved afbud selv aflyse hos leverandøren af kørsel.

Træning i anden kommune:

Hvis du vælger at modtage genoptræning i en anden kommune og er nødt til at modtage kørsel ud fra ovenstående kriterier, skal du være opmærksom på, at der kun gives godtgørelse svarende til afstanden til det genoptræningssted, hvor genoptræning ville have fundet sted i din hjemkommune.
Godtgørelsen kan ikke overstige personens faktiske befordringsudgifter.
  


Siden blev sidst opdateret 10.03.2020 af indholdsansvarlig GA

Kontakt

Fysioterapeuterne

Tlf.: 64 82 83 70