Fritidskørsel til borgere med demens

Som en del af en forsøgsordning med midler fra Ældre- og Sundhedsministeriet, kan borgere med en demensdiagnose i Nordfyns Kommune, ansøge om at blive bevilliget fritidskørsel (SBH-kørsel) i perioden 1. september 2019 – 31. december 2020.

Kriterier 

• du har en demensdiagnose og kan forelægge lægelig dokumentation herfor
• på grund af din demensdiagnose har du svært ved at orientere dig i brugen af almindelige offentlige transportmidler.


Betingelser

Ordningen giver mulighed for, at du kan tage en betalende ledsager med under SBH-kørsel, så som pårørende eller andre frivillige. Bevillingen omfatter ikke visitation til ledsagelse fra kommunens side. Her betragtes chaufføren fra Fynbus/SBH-kørsel, som din ledsager, da chaufføren både henter dig ved hoveddøren og bringer dig til ankomst-hoveddør. Det er således en betingelse, at du kan gøre brug af kørselsordningen på disse betingelser.

Pris

Du betaler kilometerpris og afregner med chaufføren. Frivillige ledsagere betaler samme pris for turen, som borgeren med bevillingen.
En enkelttur koster minimum 30 kr. og maksimalt 100 kr. Rejser på Fyn vil foregå i personbil/handicaptransport, mens rejser uden for Fyn vil foregå i tog fra og til nærmeste station. Fynbus vil være behjælpelig med arrangering af yderligere transport til de konkrete adresser.Tog billet betaler du almindelig pris for.

OBS: Fritidskørsel omfatter ikke kørsel til og fra egen læge, speciallæge eller til og fra sygehuset.


Ansøgningsblanket Fritidskørsel for mennesker med demensSiden blev sidst opdateret 12.11.2019 af indholdsansvarlig LMA

Selvbetjening

Ansøg om fritidskørsel

Kontakt

Bibliotek & Borgerservice
Vestergade 24, 5400 Bogense
Søndergade 2, 5450 Otterup
Odensevej 8, 5471 Søndersø

Tlf.: 64 82 86 80
Send os en sikker besked

Telefontider

Mandag: 9.00 - 15.00
Tirsdag: 9.00 - 15.00
Onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 13.00