Kørselsordninger

Nordfyns kommune tilbyder forskellige kørselsordninger som er listet op i menuen til venstre

De kommunale kørselsordninger er for borgere, der ikke kan benytte den traditionelle kollektive trafik, såsom busser og teletaxi.

Kørselsordninger kan for eksempel benyttes til

  • læge eller speciallæge
  • genoptræning
  • dagcentre
  • specialskoler
  • syge/brækket ben kørsler

Alle borgere skal visiteres og have en bevilling til disse kørsler af Nordfyns Kommune.

Siden blev sidst opdateret 06.05.2019 af indholdsansvarlig KEB