Uheld på private fællesveje i byer og bymæssige områder

Er du uheldig, at du på grund af manglende snerydning, huller eller andre ujævnheder i belægningen kommer til skade på en privat fællesvej, kan du søge erstatning ved at rette henvendelse til den tilgrænsende grundejer.

I henhold til Lov om private fællesveje §13 er det de vejberettigede brugere (vejejerne), der har ansvaret for at holde vejen i en - under hensyn til færdslens art og størrelse - god og forsvarlig stand.

Kommunen kan oplyse om vejen er en kommunevej eller en privat fællesvej på landet eller i byer.

Siden blev sidst opdateret 10.05.2019 af indholdsansvarlig INHAA

Kontakt

Drift
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00