STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Hvad er en STU?
Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er en 3-årig individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse. 

Uddannelsen er for dig, som ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse - heller ikke selvom der ydes specialpædagogisk støtte eller specialundervisning.

Uddannelsen tilrettelægges ud fra dine kvalifikationer, modenhed og interesser.

STU’en er treårig, på fuld tid og gratis for dig. Uddannelsen er dog ikke SU berettiget, men du kan under uddannelsen modtage uddannelseshjælp, førtidspension eller (for-)revalideringsydelse, hvis du er berettiget til det.

Uddannelsen kan sammensættes af elementer fra erhvervsskoler, produktionsskoler, efterskoler, husholdningsskoler, værksteder og andre institutioner. Når uddannelsen er færdig, modtager du et kompetencepapir, der beskriver de kompetencer, du har opnået.

Det er UUO, der vurderer, om du skal indstilles til ungdomsuddannelsen. Det lokale visitationsudvalg træffer afgørelse om, hvorvidt du tilhører målgruppen for uddannelsen - og hvor du i givet fald skal gå.

Målet med STUen:
Formålet med STU’en er at give dig personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig voksentilværelse som muligt og komme videre i uddannelse og beskæftigelse.

STU’en er derfor en ungdomsuddannelse, der kan være et springbræt til voksentilværelsen.

Procedure for vejledning og indstilling til Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Målgruppe:
Unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse (heller ikke hvis der ydes specialpædagogisk støtte (SPS).) har et retskrav på at få tilbudt en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).
STU henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov.

I Nordfyns Kommune skal den unge målgruppevurderes før iværksættelse af praktik m.m.

Formål:
Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv. Den har til formål, at unge udviklingshæmmede - og andre unge med særlige behov - opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet, som muligt, og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Procedure for indstilling til STU af borger som ikke bor i betalings kommunen.

Hvis en borger skal afklares i forhold til et evt. STU forløb, er det hjemkommunes CLT eller socialforvaltning som retter henvendelse til UU, i opholdskommunen.
Dette er for at sikre et tæt samarbejde mellem de to parter, samt at hjemkommunen kan give en forhåndsgodkendelse på, at et evt. afklarings forløb må iværksættes. Se mere nederst.

Der er visitationsmøder 4 gange om året, i januar, april, august og  november måned. 

Visitationsudvalget består af:

Centerleder handicap (Formand for Visitationsudvalget)
Handicapkonsulent
Jobcenterkonsulent
UU-vejleder
Sekretariat

Siden blev sidst opdateret 03.04.2020 af indholdsansvarlig MAKO

Kontakt

Center for Læring og Trivsel
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 02


Kontakt

Ungdommens Uddannelsesvejledning
Mette Christensen

Tlf.: Tlf.: 29 10 78 13
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00