STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Hvad er en STU?
Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er en 3-årig individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse. Uddannelsen er for dig, som ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse - heller ikke selvom der ydes specialpædagogisk støtte eller specialundervisning.

STU’en er treårig, på fuld tid og gratis for dig. Uddannelsen er dog ikke SU berettiget, men du kan under uddannelsen modtage uddannelseshjælp, førtidspension eller (for-)revalideringsydelse, hvis du er berettiget til det.

Det er UUO, der vurderer, om du skal indstilles til ungdomsuddannelsen. Det lokale visitationsudvalg træffer afgørelse om, hvorvidt du tilhører målgruppen for uddannelsen - og hvilken skole, der styrker dine kompetencer og imødekommer dine behov bedst.

Hvem er i målgruppe for en STU:

Unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse (heller ikke hvis der ydes specialpædagogisk støtte (SPS)) har et retskrav på at få tilbudt en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).
STU henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov.

Procedure for indstilling til STU af borger som ikke bor i betalings kommunen.

Hvis en borger skal afklares i forhold til et evt. STU forløb, er det hjemkommunes CLT eller socialforvaltning som retter henvendelse til UU i opholdskommunen.

Der afholdes visitationsmøder 4 gange om året. 


Siden blev sidst opdateret 03.03.2021 af indholdsansvarlig MAKO

Kontakt

Center for Læring og Trivsel
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 02


Kontakt

Ungdommens Uddannelsesvejledning
Mette Christensen

Tlf.: Tlf.: 29 10 78 13
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00