Ungdommens uddannelsesvejledning

Arkivfoto - Nordfyns Kommune Arkivfoto - Nordfyns Kommune

I Nordfyns kommune varetager UU-Odense uddannelsesvejledningen af alle unge mellem 13 – 29 år, så længe de ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Vejledningen varetages af UU-vejledere, der har en Diplom i uddannelses- og erhvervsvejledning, som er godkendt af Undervisningsministeriet, eller som kan dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau. Vejledningen er således uafhængig af sektor- og institutionsinteresser.

UU-vejlederne har fokus på at vejlede de elever, der har udfordringer med at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. UU-vejlederne vejleder både til ordinær uddannelse og til uddannelse for unge med særlige behov. UU-vejlederne har et tæt samarbejde med forældre, skole og kommune.

Vejledning tilbydes til følgende hovedgruppe:

Grundskolevejledning, som dækker folkeskoler, friskoler og private skoler medmindre skolen har valgt selv at stå for vejledningen.
Ungevejledning til unge, der forlader grundskolen og til de fylder 29 år. Ungevejledningen er en fast del af den Kommunale Ungeindsats i Nordfyns Kommune og er tilstede på Ungeposten i åbningstiden.
Specialvejledning, som dækker de muligheder, der findes, hvis man ikke er helt klar til de almindelige ungdomsuddannelser
For mere information: link https://uuo.dk/

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Statens uddannelsesstøtte er den økonomiske hjælp, den danske stat giver unge over 18 år, der tager en uddannelse.

På hjemmesiden for statens uddannelsesstøtte Link: http://www.su.dk/ kan du få vejledning om reglerne og du kan se hvad du skal gøre i forskellige situationer og du kan søge om SU.


Siden blev sidst opdateret 26.07.2019 af indholdsansvarlig MAKO

Kontakt

Ungeposten
Vesterled 7
5471 Søndersø

Tlf.: 6482 8150
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00