Kommunal Ungeindsats

Er du mellem 15 og 29 år, er du omfattet af den kommunale ungeindsats

Arkivfoto - Nordfyns Kommune Arkivfoto - Nordfyns Kommune

Formålet med den kommunale ungeindsats er, at du som ung får én samlet indgang til kommunen. Sammen har vi ansvaret for at koordinere de nødvendige indsatser der sikre, at du som ung kommer godt videre i uddannelse eller beskæftigelse, efter du har afsluttet dit grundskoleforløb. Målet er, at alle unge lykkes med at etablere et godt og meningsfuldt ungdomsliv med uddannelse og/eller beskæftigelse.

Organisering - Én indgang
Du kan som ung i alderen 15 – 29, eller som forældre , henvende dig til den kommunale ungeindsats og få hjælp i alle spørgsmål omkring uddannelse og beskæftigelse.

Ungeindsatsen i Nordfyns kommune har til huse på Ungeposten, Vesterled 7 i Søndersø og består af medarbejdere fra:

Ungdommens uddannelsesvejledning
Børn og Familie
Jobcentret

Læs mere om Ungdommens uddannelsesvejledning her: https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Ung-paa-Nordfyn/Kommunal-Ungeindsats/Ungdommen-uddannelsesvejledning

Læs mere om Ungeposten her: https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Ung-paa-Nordfyn/Kommunal-Ungeindsats/Ungeposten

Én uddannelsesplan
Vi tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation og dine uddannelses- og erhvervsønsker. Sammen finder vi en vej til at realisere disse, eller ved fælles hjælp at få øje på nye muligheder.

Vi udarbejder sammen en uddannelsesplan. Denne er en køreplan for, hvordan vi fastholder dine målsætninger både på kort og på længere sigt. Gennem uddannelsesplanen sikre vi også at de baggrundsoplysninger og den historik du én gang har fortalt os, ikke skal "genfortælles" i forbindelse med iværksættelse af nye aktiviteter og tilbud efter forskellige lovgivninger.

Vi samler nemlig også oplysninger på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatser i uddannelsesplanen, så vi kan koordinere og skabe gode sammenhængende løsninger, hvis det giver mening – og hvis du giver os lov!

Vigtigst af alt, du er en aktiv del af planen

Én kontaktperson
Har du af personlige eller sociale årsager behov for støtte, kan du fra 8. klasse få tildelt en kontaktperson. Støtten beholder du frem til, at du er godt i gang med uddannelse eller har beskæftigelse med fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Kontaktpersonen kan hjælpe dig med at give støtte til at få struktur på livet og mestre hverdagen. Det er Kommunen der vurderer om den unges udfordringer er så sammensatte, at den unge har brug for en kontaktperson.

Den kommunale ungeindsats er bindeled til Den forberedende grunduddannelse FGU
Den forberedende grunduddannelse er et uddannelsestilbud for unge mellem 15 og 24 år. FGU henvender sig til unge, der ikke er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse og som heller ikke har et arbejde. Det kan også være unge, som ikke har fået en afsluttende eksamen fra grundskolen eller som har lave karakterer, som betyder, at man ikke kan søge ind på en ungdomsuddannelse.

Er du i tvivl om, hvilken vej du skal gå for at gennemføre en uddannelse eller finde et job?
Er du ikke parat til at starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse?
Har du udfordringer, som kan gøre uddannelse og arbejde svært for dig lige nu?
Har du brug for at få mere tid til at få lært dansk, matematik, engelsk og måske naturfag eller samfundsfag?
Vil du gerne lære på en praktisk måde ved at producere varer og løse opgaver ude hos kunder eller på værksteder eller ved at være i praktik?
Er du droppet ud af en ungdomsuddannelse?
Så kan en FGU være rigtig god for dig

Læs mere om FGU her: Link til http://fgu-281041.dk/

Tænker du at den forberedende grunduddannelse kunne være det rette tilbud til dig, kan du kontakte den kommunale ungeindsats og vi vil hjælpe dig videre


Siden blev sidst opdateret 26.07.2019 af indholdsansvarlig MAKO

Kontakt

Ungeposten
Vesterled 7
5471 Søndersø

Tlf.: 6482 8150
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00