Stier

Her anlægger Nordfyns Kommune nye cykelstier.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at gennemføre en række pendler-cykelsti projekter de kommende år. Det drejer sig om følgende nye cykelstier:

Søndersø-Morud
Status: Arbejdet er afsluttet.

Kappendrup – Hjadstrup
Status: Arbejdet er afsluttet.

Skamby-Søndersø med tunnel under Sandvad
Status: Detailprojektering er opstartet.
Anlægsarbejdet forventes at være afsluttet ved udgangen af 2019.

Morud-Bredbjerg
Status: Arbejdet er ikke påbegyndt.
Lodsejerforhandlinger forventes påbegyndt i 3. kvartal 2019.

Den Nordfynske Kyststi (rekreativ sti)
Status: Kortlægning af eksisterende stier mellem Klintebjerg og Nærå Strand er påbegyndt, herunder også en vurdering af fremtidige muligheder for at forbedre stiforløb.

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt en detaljeret tidsplan for stiprojekterne, som du kan se her.
Bemærk at tidsplanerne er foreløbige. Du bliver som lodsejer altid inviteret til borgermøde samt en personlig forhandling med kommunen før der træffes en beslutning om cykelstiernes placering, ligesom du også får erstatning for de eventuelle gener det får for dig som lodsejer.

Hvordan prioriteres stierne?
Kommunalbestyrelsen har godkendt en stiplan for Nordfyns Kommune. Denne stiplan sætter retningen for, hvordan stierne prioriteres.

De fastsatte mål er:
  • At trafiksikre flere skoleveje
  • At gøre det sunde valg let ved at fremme færdsel til fods og på cykel
  • At fremme adgangen til kysten og oplevelser i naturen
  • At skabe et sammenhængende stinet
Stiprojekterne prioriteres i følgende rækkefølge:
  • Øger trafiksikkerheden for børn og unge på vej til uddannelse, fx folkeskole, gymnasiet og ungdomsuddannelser
  • Gør cyklen til et reelt alternativ til forældrenes bagsæde eller bil nr. 2, når man skal mellem hjem og skole/arbejde, til fritidsaktiviteter eller på indkøb.
  • Øger tilgængeligheden til den kollektive trafik og trafikknudepunkter.

Det indgår i prioriteringen af pendler stier, hvor mange de kommer til gavn.

Du kan læse hele stiplanen her.

Siden blev sidst opdateret 06.01.2020 af indholdsansvarlig PFR