GPS

Er der fejl i
GPS-navigationen?

Se hvordan du retter fejl og opdaterer kort og data i eksterne korttjenester

Opdater kort og data i eksterne korttjenester, der benyttes til GPS-navigation. f.eks. Google Maps, Here Maps og Open Street Maps.

Det er ikke Nordfyns Kommunes ansvar at private firmaer opdaterer deres kort og GPS services.

Det er vigtigt, at du som GPS-bruger selv sørger for at opdatere din GPS-navigation. 

Ajourfør selv Open Street Map
https://www.openstreetmap.org 

Behovet for opdateringer af geodata i de kommercielle korttjenester har banet vejen for et stort brugerstyret og frit kortprojekt, Open Street Map. Her er det muligt for alle at skabe og dele opdaterede geodata til f.eks. ruteberegning og udnyttelse af GPS positioner.

Det er muligt for alle at lave detaljerede rettelser online i Open Street Map. Adresserne opdateres automatisk fra DAR. 

Indberet fejl i Here Maps
Hvis du fortsat opdager fejl i en rutebeskrivelse eller en GPS-navigering, kan du indberette fejl direkte til de to store leverandører af GPS-data: Here Maps, Navteq (Garmin GPS m.fl.)
https://mapcreateor.here.com/   

Indberet fejl i Google Maps
Det er også muligt at navigere vha. Google Maps via smartphones. Opdager du fejl i Google Maps, er det muligt at indrapportere disse direkte på Google Maps' kortside 
http://maps.google.dk
hvor der i nederste højre hjørne er angivet teksten 'Rapporter et problem'. 

Nordfyns Kommune vedligeholder
Nordfyns  Kommune ajourfører sine egne kort og geodata efter faste procedurer i samarbejde med andre danske kommuner i f.eks. GeoDanmark, og Adresseregistret, som opdateres dagligt i DAR, 
Danmarks adresser

 Nordfyns Kommune er ikke ansvarlig for, om disse kort og geodata bliver opdateret i tjenester, der udbydes af private firmaer! 

Læs mere
Læs mere om opdatering af GPS-kort på http://danmarksadresser.dk/om-adresser/gps-og-adresser/ 

Siden blev sidst opdateret 28.10.2019 af indholdsansvarlig LISN