Tilladelse til etablering af overkørsel (indkørsel)

En overkørsel er betegnelsen for, hvad der i daglig tale kaldes en indkørsel, udkørsel, opkørsel, rampe eller lignende.

Tilladelse til overkørsel til kommuneveje og private fællesveje kan gives efter Vejloven og Privatvejsloven.

Sådan gør du

Hvis du ønsker at få etableret, udvidet, flyttet eller nedlagt en overkørsel til en kommunevej eller privat fællesvej, skal du sende en ansøgning til Nordfyns Kommune, der er vejmyndighed.

En overkørsel er betegnelsen for, hvad der i daglig tale kaldes en indkørsel, opkørsel, rampe eller lignende. Som udgangspunkt tillader Nordfyns Kommune overkørsler på max 5 m's bredde til parcelhusgrunde, mens overkørsler til erhvervsgrunde kan etableres på max 7 m's bredde. Det afhænger dog altid på en konkret vurdering af det enkelte tilfælde.

Overkørsler skal altid anlægges i overensstemmelse med en evt. lokalplan for området.

Til parcelhusgrunde udføres de i fast belægning med kørefliser, sf-sten eller lignende, afhængig af fortovets belægning. Til overkørslerne hører en asfaltrampe ved kantstenen.

Overkørsler til erhvervsgrunde udføres i brosten.

I landområder udføres overkørsler med asfaltbelægning. Ved grøfter skal der endvidere etableres rørunderføring.

På kommuneveje og private fællesveje i by, udføres overkørslerne af Vej & Park for ansøgerens regning. Efter aftale kan der også benyttes en brolæggermester/entreprenør, der er godkendt af Nordfyns Kommune.

På private fællesveje på land stilles der ikke krav om, hvem der anlægger overkørslerne.

Siden blev sidst opdateret 14.04.2020 af indholdsansvarlig AREFER

Selvbetjening

Ansøg om overkørsel

Personoplysninger

De personoplysninger du giver os, når du indsender ovenstående formular/blanket, bruger vi udelukkende til behandling af den specifikke service, beskrevet på denne side. Læs evt. mere om Databeskyttelse.

Kontakt

Drift
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00