Parkering

Nordfyns Kommune har siden 2007 haft parkeringsbestemmelser for alle dele af kommunen.

Der er parkeringsbegrænsninger inden for tættere bebyggede områder, herunder særlige bestemmelser for store køretøjer.

Hvis der på pladser, veje og gader er afmærkede P-båse, må parkering ikke ske uden for disse. Standsning og parkering på fortov er ikke tilladt.

Lastbiler, vogntog, busser og påhængskøretøjer m.v. må ikke parkeres i bymæssig bebyggelse i perioden kl. 19.00 til 07.00. Der er udvalgt 11 steder i kommunen, hvor store køretøjer kan parkeres. 

Parkering generelt

Kommunen modtager en del henvendelser omkring uhensigtsmæssig parkering ved og omkring ejendomme.

Politiet er myndighed i spørgsmål om parkering og færdsel. Såfremt der opleves parkering, som ikke er i orden, skal politiet kontaktes, da kommunen ikke har hjemmel til at håndhæve færdselsloven. 

I nogle områder foreskriver lokalplanen, at der skal være mulighed for parkering af to køretøjer på egen grund. Dette skal overholdes, således at vejbanen ikke spærres for anden færdsel, herunder brand- og redningskøretøjer.

I visse områder har grundejerforeningerne udarbejdet vedtægter, der sikrer, at vejene er fri for parkerede køretøjer. Her kan grundejerforeningen tage kontakt til grundejere, der parkerer uhensigtsmæssigt.

Siden blev sidst opdateret 28.08.2018 af indholdsansvarlig TPOULS

Kontakt

Drift
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag   09.00 - 15.00
Tirsdag 09.00 - 15.00
Onsdag 09.00 - 15.00
Torsdag 09.00 - 17.00
Fredag 09.00 - 13.00