Sygepleje

Alle borgere med en akut eller kronisk sygdom, handicap eller som er døende, kan efter en sygeplejefaglig vurdering, visiteres til gratis sygepleje.

Sygeplejen ydes 24 timer i døgnet, alle ugens dage, året rundt. Man kan enten selv møde op og modtage sygeplejeydelser i én af de 3 sundhedsklinikker eller modtage kommunal  sygepleje i eget hjem, hvis man ikke er i stand til at møde op i en klinik.

Formålet med den sygeplejefaglige indsats er, at fremme borgerens sundhed gennem pleje, behandling, forebyggelse, vejledning samt psykisk støtte og omsorg. Læs mere herom i den gældende kvalitetsstandard. (Åbner i en anden side).

Fælles medicinkort

Får du som borger hjælp til din medicin fra den kommunale sygepleje eller bor du på plejecenter i Nordfyns Kommune, vil personalet, som administrerer din medicin, samarbejde med din læge, speciallæger og sygehuse i det fælles medicinkort FMK. De præparater, der fremgår af dit medicinkort på FMK, er lægernes ordinationer, og hvis du opdager fejl, skal du kontakte den læge, der har ordineret præparatet. Siden blev sidst opdateret 28.03.2019 af indholdsansvarlig CAN

Kontakt

Afdelingsleder for sygeplejen

Tlf.: 21 83 16 99
Send os en sikker besked