Kommunal sygepleje

Alle borgere med en akut eller kronisk sygdom, handicap eller som er døende, kan efter en sygeplejefaglig vurdering, visiteres til gratis sygepleje.

Kommunal sygepleje

Kommunal sygepleje ydes som udgangspunkt som midlertidig hjælp, indtil du helt eller delvis kan klare dig selv eventuelt sammen med dine pårørende. Sygepleje ydes også hvis du er dødende, og vil tilbringe din sidste tid hjemme.

Sygeplejen ydes 24 timer i døgnet, alle ugens dage, året rundt. Man kan enten selv møde op og modtage sygeplejeydelser i én af de 3 sundhedskliniker eller modtage kommunal  sygepleje i eget hjem, hvis man ikke er i stand til at møde op i en klinik.

Formålet med den sygeplejefaglige indsats er, at fremme borgerens sundhed gennem pleje, behandling, forebyggelse, vejledning samt psykisk støtte og omsorg. Læs mere herom i den gældende kvalitetsstandard. (Åbner i en anden side).

Som borger i Nordfyns Kommune kan du få sygepleje når:

  • Du har en eller flere kroniske sygdomme, der gør din situation kompleks
  • Du skal have medicin eller behandling, som du ikke selv kan klare
  • Du har brug for støtte til at forebygge komplikationer til sygdom eller svækkelse
  • Du har brug for hjælp for at kunne tilbringe din sidste tid hjemme

Du kan blive henvist til den kommunale sygepleje via en kommunale sygeplejerske, din praktiserende læge.

Hvis du er på besøg eller holder ferie i en anden kommune, kan du stadig få hjælp til sygepleje. Sygeplejen leveres af opholdskommune.

Hvem udfører sygeplejen?

Sygepleje leveres af sygeplejersker ansat i den kommunale sygepleje i Nordfyns Kommune

Sygeplejersken kan beslutte, at social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen varetager sygeplejen. Du kan møde sygeplejestuderende og SOSU-elever.

Alle medarbejdere bærer et identitetskort med navn og billede, som de skal fremvise, hvis du beder om det. Alle medarbejdere og studerende/elever har tavshedspligt.

Hvor foregår det?

Du tilbydes som udgangspunkt sygepleje i en af kommunens sundhedsklinikker.

Transporten mellem dit hjem og sygeplejeklinikken skal du selv sørge for.

Kommer sygeplejerskerne i dit hjem betragtes dette som en arbejdsplads, hvor hjælpemidler kan blive nødvendige for at sikre medarbejdernes korrekte arbejdsstillinger.

Det henstilles til, at der ikke ryges mens sundhedsmedarbejderen yder din pleje og behandling, og at der luftes ud inden besøget.

Adresser på sundhedsklinikker: 

  • Kærgården, Ved kæret 1, Otterup Tlf.: 21 59 85 74
  • Vesterbo, Vestervænget 21, Søndersø Tlf.: 21 59 85 71 
  • Sundhedshuset, Skovvej 1, Bogense Tlf.: 21 59 84 12

Du kan kontakte kliniksygeplejersken i telefontiden alle hverdage kl. 8.00 - 13.00.

Modtagelse af sygepleje?

Hjælp til sygepleje er uden egenbetaling og ydes forud gået af en lægelig ordination. Du vil blive inddraget i egen behandling og målsætning for det videre forløb.

Du skal dog selv købe store doseringsæsker til 14 dage, hvis du får brug for hjælp til medicindosering. Du kan også blive bedt om at købe f.eks. plastikkasser med låg, vægt, termometer m.m.

Fælles medicinkort

Får du som borger hjælp til din medicin fra den kommunale sygepleje eller bor du på plejecenter i Nordfyns Kommune, vil personalet, som administrerer din medicin, samarbejde med din læge, speciallæger og sygehuse i det fælles medicinkort FMK. De præparater, der fremgår af dit medicinkort på FMK, er lægernes ordinationer, og hvis du opdager fejl, skal du kontakte den læge, der har ordineret præparatet. Siden blev sidst opdateret 24.05.2019 af indholdsansvarlig CAN

Kontakt

Sundhedsklinikker
Otterup: tlf. 21598574
Søndersø: tlf. 21598571
Bogense: tlf. 21598412Telefontider

Mandag   08.00 - 13.00 
Tirsdag  08.00 - 13.00 
Onsdag  08.00 - 13.00 
Torsdag  08.00 - 13.00 
Fredag  08.00 - 13.00