Boligændring

En boligændring, som gør din bolig bedre egnet som opholdssted, kan blive nødvendig, hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Boligændring i lejebolig forudsætter udlejers tilladelse. Der gives ikke tilskud til istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering.

Boligændring kan f.eks. være fjernelse af dørtrin, ændring på badeværelse eller ændring af adgangsforhold til bolig.

Boligændring kan ydes, når ændringen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted over en længere årrække jf. Serviceloven § 116.

Selvbetjeningsløsning

Selvbetjeningsløsningerne gør det muligt at sende ansøgninger om hjælpemiddel og/eller boligændring digitalt til kommunen 24 timer i døgnet. Her på siden er der mulighed for at ansøge digitalt enten borger eller som tredjepart fx. leverandør. 

Frit valg

Når du får bevilget en boligændring, har du 2 muligheder.
  • Du kan benytte kommunens tilbud, hvor kommunen har ansvaret for boligændringen eller
  • Du kan vælge at benytte retten til frit valg, hvor du selv har ansvaret for boligændringer, herunder valg af materialer og håndværkere.

Områdefordeling

Hvis du har brug for at tale med os om dine muligheder for boligændring, kan du tage kontakt til ergoterapeuterne:

Otterup, Skamby og Søndersø by:
Bettina S. Eriksen - telefon 64 82 83 26

Bogense, Særslev, Hårslev, Morud, Veflinge og Søndersø land:
Cecilie S. Larsen - telefon 64 82 83 22

Sagsbehandlingstider

Ergoterapeuterne bestræber sig på at kontakte dig inden for 14 dage fra modtagelsen af din ansøgning.
Der må forventes en sagsbehandlingstid på op til 8 uger.


Siden blev sidst opdateret 20.06.2019 af indholdsansvarlig BSE

Kontakt

Ergoterapeuterne

Tlf.: 64 82 83 22 / 64 82 83 26
Send os en sikker besked

Telefontid

Mandag   8.30 - 10.00 
Tirsdag 8.30 - 10.00 
Onsdag Lukket
Torsdag 8.30 - 10.00
Fredag 8.30 - 10.00