Privat hjælper

Du kan selv udpege en person til at udføre den bevilgede hjemmehjælp. Valg af en privat person kan være en pårørende, som f.eks. en søn eller datter, en niece, en tante, en nabo eller en bekendt.

Kommunen skal godkende personen

Den person du vælger, skal godkendes af kommunen. Det vil sige, af den udpegede person kontraktligt skal opfylde Nordfyns Kommunes kvalitets- og leverandørkrav.

Hvordan etableres ordningen

Hvis du ønsker at vælge en privat person til udførelse af den bevilgede hjemmehjælp, skal du rette henvendelse til afdelingen Sundhed og Rehabilitering, som er ansvarlig for ordningen. Afdelingen vil desuden stå for de praktiske ting, herunder indgå aftale med den person, der er udpeget.

Omfang af ordningen

Det er fortsat kommunen, der visiterer til hjemmehjælp.
De opgaver, som den private hjælper kan udføre, skal ligge inden for de rammer, som står i den bevilling, der er godkendt af afdelingen Sundhed og Rehabilitering. 

Dette gælder såvel opgavemæssigt som tidsmæssigt. Der indgås således på forhånd en aftale mellem hjemmehjælpsmodtageren og kommunen om de opgaver, der skal udføres.

Kommunens forpligtelser

Kommunen skal føre tilsyn med ordningen.
Du skal derfor være forberedt på at modtage besøg fra afdelingen Sundhed og Rehabilitering og besvare spørgsmål om ordningen og opgaveudførelsen.
Det skal på forhånd aftales mellem kommunen og hjemmehjælpsmodtageren, hvordan man skal forholde sig i tilfælde af den private hjælpers sygdom, ferie og lignende.

Igangsætning 

Der vil gå ca. 14 dage fra ansøgning om godkendelse af en privat hjælper er modtaget til afgørelse foreligger.
Den praktiske igangsætning, herunder tidspunkter for opgaveudførelsen m.v. aftales mellem hjemmehjælpsmodtageren og hjælperen.

Siden blev sidst opdateret 04.03.2020 af indholdsansvarlig JUM

Kontakt visitationen

Søndersø    64 82 83 25 
Morud  64 82 83 25
Bogense vest   64 82 83 24 
Bogense øst  64 82 83 23 
Otterup  64 82 83 09 
Psyk team  64 82 83 24 

Telefontid

Mandag   08.00 - 12.00
Tirsdag 08.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 08.00 - 12.00
Fredag 08.00 - 12.00