Visitation til hjemmepleje

Hvis du har behov for hjælp til nødvendig praktisk hjælp i hjemmet eller hjælp til personlig pleje kan du kontakte visitationen.

Om frit valg på ældreområdet

Borgere som er visiteret til hjemmehjælp, kan selv vælge om opgaven skal
udføres af en godkendt privat leverandør eller af kommunen. Bestemmelsen omfatter dog ikke beboere i plejeboliger.

Når en borger har taget stilling til, hvilken leverandør der ønskes, bestiller kommunens visitator hjælpen hos leverandøren og bevillingen sendes til den ønskede leverandør.

Godkendte leverandører i Nordfyns Kommune

Personlig pleje:

Nordfyns Kommune, Hjemmeplejen
Vesterled 8, 5471 Søndersø

Praktisk hjælp:

Efter visitation til praktisk hjælp er der mulighed for at vælge mellem den kommunale hjemmepleje og private leverandører:

Nordfyns Kommune, Hjemmeplejen
Vesterled 8, 5471  Søndersø

IdéRent
Åløkken 68, 5250 Odense SV - telefon 27 24 88 02

Danren Hjemmeservice A/S
Lumbyvej 11, bygn. 5H, 5000  Odense C - telefon 66 16 46 47

Midt Rengøring
Dybdalsvej 1, 5466 Asperup - telefon 22 21 49 64

Flenco Rengøring Aps
Børstenbindervej 6, 5230  Odense M - telefon 65 91 67 27

Hvis du er visiteret til personlig og/eller praktisk hjælp, kan du her finde kontaktoplysninger på Hjemmeplejens distrikter i Nordfyns Kommune.

Siden blev sidst opdateret 12.08.2020 af indholdsansvarlig JUM

Kontakt visitationen

Søndersø    64 82 83 25 
Morud  64 82 83 25
Bogense vest   64 82 83 24 
Bogense øst  64 82 83 23 
Otterup  64 82 83 09 
Psyk team  64 82 83 24 

Telefontid

Mandag   08.00 - 12.00
Tirsdag 08.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 08.00 - 12.00
Fredag 08.00 - 12.00