Orlov til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Du kan søge orlov for at passe en nærtstående i hjemmet ifølge § 118 i Lov om Social Service

Du kan søge orlov fra dit arbejde i en afgrænset periode for at passe en nærtstående i hjemmet, hvis den nærtstående har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig lidelse.

Betingelser

Udover ovenstående skal nedenstående betingelser være opfyldt:

  • Alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet eller plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
  • Der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet
  • At der ikke er afgørende hensyn der taler imod, at den nærtstående passer den syge
  • At den nærtstående har tilknytning til arbejdsmarkedet

Hvem kan søge?

En ansøger kan være ægtefælle, samlever, barn, forældre eller andet med tæt tilknytning til den plejekrævende borger.

Ansættelsesperiode

En person kan ansættes i indtil 6 måneder med henblik på at passe den nærtstående. Perioden kan forlænges med indtil 3 måneder, hvis særlige forhold taler herfor.
Pasningen kan deles af flere personer, hvis alle personer opfylder betingelserne for ansættelse.

Siden blev sidst opdateret 28.08.2020 af indholdsansvarlig MJBJ

Selvbetjening

Ansøg om orlov

Kontakt

Visitationen

Tlf.: 64 82 83 23


Telefontid

Mandag   08.00 - 12.00
Tirsdag 08.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 08.00 - 12.00
Fredag 08.00 - 12.00