Orlov til pasning af døende

Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

Hjælp til pasning af døende omfatter:

  • Plejevederlag (godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste)
  • Sygeplejeartikler eller lignende.

Det er en generel betingelse for at give plejevederlag til pasning af nærtstående personer, at en læge har fastslået, at hospitalsbehandling er udsigtsløs, og den syges tilstand i øvrigt ikke nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus, plejecenter eller lignende.

Ved nærtstående personer forstås f.eks.: ægtefælle, samlever, børn, forældre og andre.

Formål og indhold

Formålet er at forbedre livskvaliteten for den døende.
Den døende og den, der påtager sig plejeopgaven, skal være enige om, at der etableres en plejeordning i eget hjem. Det er en grundlæggende forudsætning, at det er baseret på frivillighed.

Der vil også være mulighed for at få hjælp til f.eks.: personlig og praktisk hjælp, hjemmesygepleje, døgnpleje, hjælpemidler, boligændringer m.m.

Betingelser for bevilling af plejevederlag

Plejevederlag udbetales som godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste.
Plejevederlag kan ikke overstige den hidtidige indtægt.
Plejevederlag kan ikke udbetales, når den døende bor i plejebolig, plejecenter og lignende.

Læs mere her

Siden blev sidst opdateret 09.03.2020 af indholdsansvarlig MJBJ

Selvbetjening

Ansøg om plejevederlag

Kontakt

Visitationen

Tlf.: 64 82 83 23


Telefontid

Mandag   08.00 - 12.00
Tirsdag 08.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 08.00 - 12.00
Fredag 08.00 - 12.00