Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et kommunalt tilbud til de borgere, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk og psykisk handicap ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. 

Omsorgstandpleje udføres som udgangspunkt i borgerens eget hjem og har til hensigt at yde forebyggende og behandlende tandpleje, herunder

  • Sikre at borgeren har den bedst mulige tyggeevne
  • Undgå smertefulde tilstande i mundhulen og derved fremme borgerens sundhed og trivsel
  • Sikre at borgeren har god tandstatus

Tandbehandlinger som kroner, broer, implantater og rodbehandlinger falder ikke ind under omsorgstandplejebegrebet.

For patienter i omsorgstandplejen er der en årlig egenbetaling. Beløbet pristalsreguleres årligt af Sundheds- og Ældreministeriet. Udgifter til transport dækkes ikke.

Nordfyns Kommune har indgået aftale med HjemmeTandplejen om udførelsen af tandbehandlingsydelser til kommunens omsorgstandplejepatienter. 

COVID-19 

Hjemmetandplejen er klar til at behandle alle patienter efter  Sundhedsstyrelsens vejledninger og retningslinjer på baggrund af COVID-19 situationen. Her kan du finde information om udførelsen af omsorgstandpleje, samt hvordan du skal forholde dig, hvis du har tegn på COVID-19.

Ansøg om omsorgstandpleje

Du kan ansøge om omsorgstandpleje via selvbetjeningsløsningen på denne side. 

Du kan finde mere information i Nordfyns Kommunes kvalitetsstandarder. Læs mere om omsorgstandpleje samt find vejledning om daglig tandpleje, mundhygiejne mv. 


Siden blev sidst opdateret 12.08.2020 af indholdsansvarlig MFASTE

Kontakt

Sundhed og Rehabilitering

Tlf.: 64 82 83 14


Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00