Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et kommunalt tilbud til de borgere, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk og psykisk handicap ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. 

Omsorgstandpleje udføres som udgangspunkt i borgerens eget hjem og har til hensigt at yde forebyggende og behandlende tandpleje, herunder

  • Sikre at borgeren har den bedst mulige tyggeevne
  • Undgå smertefulde tilstande i mundhulen og derved fremme borgerens sundhed og trivsel
  • Sikre at borgeren har god tandstatus

Tandbehandlinger som kroner, broer, implantater og rodbehandlinger falder ikke ind under omsorgstandplejebegrebet.

For patienter i omsorgstandplejen er der en årlig egenbetaling.                

Beløbet pristalsreguleres årligt af Sundheds- og Ældreministeriet. 

Udgifter til transport dækkes ikke.

Nordfyns Kommune har indgået aftale med HjemmeTandlægen I/S om udførelsen af tandbehandlingsydelser til kommunens omsorgstandplejepatienter. Her kan du læse mere om HjemmeTandlægen I/S.

Du kan ansøge om omsorgstandpleje via skemaet i den grønne selvbetjeningboks. Print, udfyld og send skemaet til afdelingen Sundhed og Rehabilitering.

Du kan finde mere information i Nordfyns Kommunes kvalitetsstandarder. Desuden kan du her læse mere om omsorgstandpleje samt finde vejledning om daglig tandpleje, mundhygiejne mv.  

Siden blev sidst opdateret 03.01.2019 af indholdsansvarlig MFASTE

Kontakt

Sundhed og Rehabilitering

Tlf.: 64 82 83 14
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00