Midlertidigt ophold

Har du behov for kortvarig pleje, omsorg eller træning, kan du blive visiteret til et ophold på et af kommunens midlertidige pladser.

Formålet med ydelsen

  • Ophold til borgere der har behov for kortvarig særlig tæt pleje, omsorg og træning, til at forbedre sit funktionsniveau fysisk, psykisk og socialt efter udskrivelse fra sygehus, herunder vurdering af fremtidige behov for rehabiliterende indsats.
  • Ophold til borgere, der i en akut situation kræver tæt pleje og omsorg, men som ikke har behov for sygehusindlæggelse, og hvor hjemmeplejens muligheder for at tilgodese behovene i borgerens hjem er udtømte.
  • At sikre trygge rammer for terminale plejeforløb til borgere, som ikke ønsker at dø i eget hjem eller hospice.
  • Ophold til borgere, der fysik, psykisk eller socialt ikke kan forblive i eget hjem, med behov for afklaring af fremtidig bolig og plejebehov, og hvor hjemmeplejens muligheder for at hjælpe er udtømte. Som udgangspunkt skal borgeren vende tilbage til egen bolig i en evt. ventetid til anden bolig.

Midlertidigt ophold i rehabiliteringstilbud/aflastningsplads ydes efter Servicelovens §§ 83,84 og 86.

Siden blev sidst opdateret 04.11.2019 af indholdsansvarlig JUM

Kontakt visitationen

Søndersø    64 82 83 25 
Morud  64 82 83 25
Bogense vest   64 82 83 24 
Bogense øst  64 82 83 23 
Otterup  64 82 83 09 
Psyk team  64 82 83 24 

Telefontid

Mandag   08.00 - 12.00
Tirsdag 08.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 08.00 - 12.00
Fredag 08.00 - 12.00