Støtte og kontaktpersonordning

Jævnfør Lov om Social Service § 99 sørger kommunen for en støtte- og kontaktperson.

Målgruppen er:

  • Personer med sindslidelser, personer med et stof- eller alkoholmisbrug og personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig

Formålet er bl.a. at:

  • skabe kontakt til allerede etablerede indsatser
  • opbygge og skabe kontakt til de mest sociale udsatte, hjemløse, sindslidende m.fl.
  • øge personens sociale og personlige mestring og give personen redskaber til bedre at kunne tage ansvar for eget liv
  • støtte personer med dårlige livsvilkår til at få større livskvalitet

Målgruppen er kendetegnet ved:

  • At have ingen eller kun ringe kontakt til personlige og offentligt netværk. 
  • At leve isoleret og i synlig nød, og har et behandlings- eller omsorgsbehov, som ikke kan tilgodeses hensigtsmæssigt indenfor rammerne af de eksisterende tilbud. 
  • At leve udenfor det øvrige samfund og kan profitere af en støtte-/kontaktpersonsordning.
  • Borgeren kan vælge at være anonym. 

Indsatsen er uvisiteret.

Siden blev sidst opdateret 17.01.2020 af indholdsansvarlig SZIEGL

Kontakt

Sundhed og Rehabilitering
Myndighed Handicap og Psykiatri

Tlf.: 64 82 83 40
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00