Døgntilbud til voksne

Målgruppen for døgntilbud er personer, som har brug for ophold i særlig boform for at afhjælpe problemer eller modtage optræning og udvikling, der ikke kan løftes ved ophold i almindelig bolig med støtte og dermed blive i stand til at bo selvstændigt.

Formålet er bl.a. at:

  • yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkelte persons særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud
  • forebygge at problemerne for den enkelte person forværres
  • forbedre den enkelte persons sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder
  • forbedre mulighederne for den enkelte persons livsudfoldelse

Voksenudredningsmetoden anvendes til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte gruppen. Skemaet udfyldes af sagsbehandler i samarbejde med borgeren og/eller andre personer, som har kendskab til ansøgeren.

Udredningen vedrørende døgntilbud forelægges Visitations-udvalget. Teamleder for Myndighed Handicap og Psykiatri har beslutningskompetencen..

Siden blev sidst opdateret 17.01.2020 af indholdsansvarlig SZIEGL

Kontakt

Sundhed og Rehabilitering
Myndighed Handicap og Psykiatri

Tlf.: 64 82 83 40
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00