Forebyggende hjemmebesøg

Når du fylder 75 år tilbyder kommunen dig et hjemmebesøg, og efter du er fyldt 80 år tilbydes du et hjemmebesøg årligt.

Er du over 65 år, og oplever du følelsen af ensomhed, er du nyligt tilflyttet kommunen og savner et netværk, eller har du oplevet dødsfald i din nærmeste familie, tilbydes du også et hjemmebesøg af en forebyggelseskonsulent.

Tilbuddet er til borgere, som ikke har hjemmehjælp til rengøring og personlig pleje, og som ikke bor på plejecenter. Du behøver ikke have et konkret problem for at få et besøg. Formålet er, at du kan få støtte, råd og vejledning til at forebygge, før eventuelle problemer opstår.

Med udgangspunkt i din hverdag, drøfter vi det du ønsker. Det kunne f.eks. være:
  • Glæder og vanskeligheder ved at blive ældre
  • Emner som har betydning for din sundhed og trivsel
  • Information om de tilbud der er i dit lokalområde og i kommunen
  • Viden om hvor du skal henvende dig, hvis du får brug for hjælp
Et besøg varer ca. 1 time og foregår i dit hjem. Det er en uformel samtale, og det er frivilligt om du ønsker at tage imod tilbuddet.

Kontakt gerne forebyggelseskonsulenterne:

  • Majken Holmgård Sørensen, Telefon 51 50 20 04
  • Tove Juul Kristensen Tlf: 24 60 29 65 

Hvordan får du et forebyggende hjemmebesøg

  • Du modtager et brev fra forebyggelseskonsulenten, hvor du tilbydes et hjemmebesøg. 

  • Du eller dine pårørende kan henvende sig til en forebyggelseskonsulent, eller en anden medarbejder i kommunen, som kan sætte dig i kontakt med konsulenten.

  • Du kan møde en af forebyggelseskonsulenterne i dit nærområde, f.eks. i forbindelse afholdelse af Sundhedscafeér, i aktivitetshusene eller andre arrangementer.

Et eksempel fra en borger på hvad et hjemmebesøg kan gavne

"Bente" på 93 år var blevet usikker til bens og faldt dagligt i sit hjem. Hun havde isoleret sig hjemme og var bange for at gå ud." Bente" fik besøg af forebyggelseskonsulenten og sammen fandt de ud af at "Bente" via genoptræning og lidt rokering af møbler i hjemmet, samt et nødkald igen følte sig tryg og godt gående. Idag kommer Bente igen ud, og deltager i sociale arrangementer og fritidsinteresser. "Bente" falder ikke længere i hjemmet og hun træner dagligt med små gåture med rollatoren.

Siden blev sidst opdateret 07.12.2018 af indholdsansvarlig MHS

Kontakt

Forebyggelseskonsulenterne

Tlf.: 24602965 / 51502004


Telefontid

Mandag: 08.30 - 09.00
Tirsdag: 08.30 - 09.00
Onsdag: 08.30 - 09.00
Torsdag: 08.30 - 09.00
Fredag: 08.30 - 09.00