Demenskoordinatorens rolle

Demenskoordinatoren i Nordfyns Kommune yder vejledning og rådgivning til borgere med demens og deres pårørende samt plejepersonalet i kommunen.

Demenskoordinatorens opgaver er at:

  • Give støtte, vejledning og rådgivning til borgere med demens, deres pårørende samt plejepersonalet til at løse problemer i hverdagen, som følge af sygdommen.
  • Informere om kommunens særlige støttetilbud til borgere med demens og evt. formidle kontakt til visitator herom.
  • Medvirke til igangsætning af udredning og etablering af støttetilbud i tæt samarbejde med borger, pårørende, visitator og hjemmepleje.
  • Arrangere undervisning i demens.
  • Tilbyde formidling til rådgivningscenter.
  • Skabe kontakt til pårørendegrupper og ekstern undervisning

Støttetilbud

Støttetilbud kan omfatte personlig hjælp og pleje, aflastnings-/afløsningstilbud af ægtefælle, dagophold, aktivitetscenter, fysisk aktivitet, hjælpemidler og sygepleje.

Undervisning om demens

Der afholdes løbende undervisning om demens på OUH for pårørende. For mennesker med demens og deres pårørende afholdes kurser internt i kommunen.

Oplysning om demens

Der afholdes årligt foredrag i kommunen med relation til demens.

Kontakt demenskoordinatoren for nærmere oplysninger herom.

Siden blev sidst opdateret 24.06.2020 af indholdsansvarlig VRHODR

Kontakt

Demenskoordinatorerne

Tlf.: 29331073 / 23345718


Telefontider

Mandag: 08.30 - 09.30
Tirsdag: 13.00 - 14.00
Onsdag: 08.30 - 09.30
Torsdag: 08.30 - 09.30