Aktivitetstilbud

Vil du gerne forbedre eller vedligeholde dit funktionsniveau, så har du mulighed for at benytte dig af Nordfyns Kommunes aktivitetstilbud.

Du kan blive visiteret til et aktivitets- og træningstilbud, hvis du har behov for:

  • støtte til at holde dit funktionsniveau ved lige
  • hjælp til at overskue og skabe struktur på din hverdag.

Herudover kan ydelsen bevilliges som aflastning til pårørende, forudsat at det også skønnes hensigtsmæssigt for borgeren selv. Hyppigheden og omfanget af aktivitetstilbuddet udmåles gennem visitation i Sundhed og Rehabilitering. 

Som udgangspunkt gives ydelsen, så længe det er nødvendigt og hensigtsmæssigt at tilbyde vedligeholdende aktivitetstilbud for at bevare funktionsevnen. 
På Aktivitetscenteret i Søndersø kan der tillige tilbydes hold med fokus på fysisk og kognitiv træning i naturen.

Efter at du er blevet visiteret, vil du blive kontaktet af personalet fra et af aktivitetscentrene.

De vil som udgangspunkt tilbyde dig en samtale, hvor de vil fortælle dig og evt. dine pårørende om centret, priser, aktiviteter osv. På den måde er der også et kendt ansigt, når du starter op i centret, og vi får talt med dig og din pårørende om hvad forventninger I har til tilbuddet.

Hvis du ikke kan transportere dig selv, vil personalet sørge for bevilling af kørsel. Det koster kr. 40,- pr. dag. 

Siden blev sidst opdateret 13.09.2019 af indholdsansvarlig IBR

Kontakt visitationen

Søndersø    64 82 83 25 
Morud  64 82 83 25
Bogense vest   64 82 83 24 
Bogense øst  64 82 83 23 
Otterup  64 82 83 09 
Psyk team  64 82 83 24 

Telefontid

Mandag   08.00 - 12.00
Tirsdag 08.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 08.00 - 12.00
Fredag 08.00 - 12.00