Venskabsbesøg i Naantali Finland, 2018

Venskabsbybesøg i Naantali Finland 31/8 - 2/9 2018

Følgende personer fra Nordfyn deltog i besøget:

  • Marianne Poulsen, lærer, Foreningen Norden
  • Leo Jensen, Foreningen Norden
  • Anne Marie Hansen. foreningen Nordfyn

Ungdomsrepræsentanter:

  • Caroline Sofie Bue Hansen
  • William Acton-Boel

Tema for venskabsbesøget:

Livet ved vandet 

Beretning for venskabsbesøget

Venskabsbybesøg i Naantali Finland 31/8 – 2/9 2018.


Deltagere fra Foreningen Norden Nordfyn: Marianne Poulsen, Leo Jensen og Anne Marie Hansen.

Ungdomsdeltagere: Caroline Sofie Bue Hansen og William Acton-Boel.

Efter en behagelig rejse ankom vi til Tuurku Lufthavn kl. 00.30 fredag den 31/8.. Der var sørget for taxi til os og vi blev kørt direkte til vores værtsfamilier, og ungdomsdeltagerne til deres logi. Vi var trætte, men glædede os til at deltage i venskabstræf 2018, hvor emnet var ” Livet ved vandet ”.


Fredag den 31/8:


Vi ankom i mørke om natten og vågnede op til et smukt dagslys, og for Mariannes og mit vedkommende et hus omgivet af søer så langt øjet rakte. Et virkelig unikt sted og et meget venligt og imødekommende værtspar, som vi nu spiste morgenmad med og snakken gik fint fra første minut. 
Klokken 10.00 var der  officiel velkomst i gæstehavnen i Naantali, ved Anne Sjøstrøm fra Naantali kommune. Der var kaffebord og præsentation af alle deltagere.
Dernæst var der et lille foredrag om Naantali Gæstehavn. Havnen er prisbelønnet som Finlands bedste i 2018. Havnen ligger meget smukt, og må være meget indbydende for lystsejlere at komme til. Der er alle moderne faciliteter, og den ligger næsten i byens centrum og lige ved siden af Mumiland. Havnen er desuden omgivet af restauranter og cafeer.  Den har en omsætning på 1 million euro pr år. Gæstehavnen har stor betydning for turismen i Naantali,.

Efter besøget i gæstehavnen var der rundvisning i Naantali Kirke. Den var meget smuk. Omkring kirken er der ruiner af et kloster, og både kirke og kloster er indstiftet af den hellige Birgitta, ligesom i Vadstena.

Efter besøget i kirken fik vi en dejlig frokost i restaurant Merisali i gæstehavnen i Naantali.


Nu ventede der os en dejlig sejltur fra gæstehavnen til industrihavnen i Naantali. Industrihavnen er den tredje største i Finland og har meget stor betydning for Naantali. Den giver mange arbejdspladser og stor indtjening, og er således en meget vigtig arbejdsplads. Der er dels store fragtskibe der anløber havnen og dels er der færger fra Finlandia, der sejler mellem Sverige og Finland. Vi fik både et spændende foredrag og en fin rundvisning.

Da besøget i industrihavnen var slut, var resten af eftermiddagen fri til samvær med værtsfamilierne og et hvil inden aftenens grillarrangement i Soiniemi lagergård. Et sted der tilhører kirken og bruges til konfirmandundervisning med mere. Det var en meget hyggelig grillaften med god mad og masser af skandinavisk snak. Der var også mulighed for at opleve den finske sauna.

Lørdag den 1/9:

Efter en hyggelig morgen hos værtsfamilien gik turen med bus til Ajolanranta. Her var der en meget smuk naturlig havn med klipper på de tre sider og bådebroer, hvor der lå mange små sejlbåde. Vi besøgte også et firma, der opbevarede både om vinteren. De ordnede og reparerede også bådene for ejerne.  Stedet var et tidligere landbrug, men nu en fin forretning med opbevaring, reparation og vedligeholdelse af sejlbåde. 

Nu gik turen til Rimito Kirke, som var en meget smuk kampestenskirke, med mange fine kalkmalerier. Vi fik rundvisning af den lokale præst. En særlig ting ved kirkegården var et gravsted for soldater fra 2. verdenskrig.

Herefter besøgte vi Brinkhalls Sparkling, som var en virksomhed der fremstillede mousserende vin og en slags sød vin. Det hele blev lavet af æbler. Vi fik rundvisning og dejlige smagsprøver. 


Vi blev herefter kørt til Herrankukkaro, som er en slags frilandsmuseum. Vi fik en rundvisning og så en røgsauna og en masse fine træbygninger. 
Efter en dejlig frokost med stedets fiskesuppe, skulle ungdommen på sejltur og vi andre til henholdsvis møde i Foreningen Norden og det politiske møde.
Vi havde ingen politikere med, men da vi gerne ville drøfte fremtidens venskabsbysamarbejde, deltog Leo Jensen og jeg i det politiske møde og Marianne Poulsen i mødet i Foreningen Norden. Der er særskilt referat fra det politiske møde.

Efter mødet var det tid til lidt afslapning hos værtsfamilierne inden festaftenen på rådhuset i Naantali.


På festaftenen blev vi rigtig godt beværtet med dejlig mad og drikke. Vi smagte renkød, og desserten var en kage lavet specielt til Naantalis 575 års fødselsdag, som blev fejret i den uge. Derfor var vi også så heldige at opleve et meget flot festfyrværkere. Under festaftenen blev der holdt taler fra de forskellige byer og nogle optrådte med sang og musik.

Søndag den 2/9:


Efter en hyggelig morgen tog vi afsked med værtsfamilierne. Der blev udvekslet emailadresser , så den gode kommunikation kan fortsætte. Vi blev kørt til lufthavnen og så gik turen hjemad.

Alt i alt et dejligt og udbytterigt besøg, hvor livet ved vandet var i centrum.. Vi fik en masse gode kontakter, og vi lærte ikke mindst noget om hverdagen i Finland. Det lærte vi ved at tale med vores værter, som fortalte om hvordan mange ting gøres i Finland, og vi kunne så fortælle om, hvordan vi gør i Danmark. Der blev drøftet skoleforhold, arbejdsliv, fritid, politik og i det hele taget dagligt liv.


Anne Marie Hansen
Foreningen Norden Nordfyn.

Referat fra møde mellem politikere fra venskabsbybesøg i Naantali

Referat fra møde 1. september 2018 mellem politikere og udpegede deltagere fra:

Naantali, Svelvik, Vadstena, og fra Nordfyn repræsenteret ved Foreningen Norden Leo Jensen og Anne Marie Hansen.

Mødet startede med et kort indledning ved Anne Sjøstrøm. Hun gennemgik de steder vi havde set, der havde med ”livet ved vandet ” at gøre, og vi fik mulighed for at stille spørgsmål.

Derefter havde vi fra Foreningen Norden Nordfyn bedt om, at fremtidens venskabsbysamarbejde kunne drøftes ud fra et specifikt oplæg, hvilket alle gerne ville.

Leo havde lavet et oplæg, se bilag, hvor han lagde op til, at man lægger en plan for 5 år, hvor vi alle holder fast i hinanden, opsøger og foreslår samarbejdsmuligheder.

Hvad er målsætningen

Hvad er det politiske forums opgaver og

Foreningen Nordens opgaver

Hvad skal drøftes på møderne, i hvilken form og hvordan forberedes det

Derefter var ordet frit og der var en række positive og konstruktive kommentarer og tilkendegivelser.

Det er vigtigt at holde fast i den sociale vinkel med privat indkvartering.

Det er vigtigt, at der fortsat er ungdomsdeltagere – samlet indkvartering.

Der skal være afsat mere tid undervejs til drøftelser af forberedte eller spontant opståede emner, der har bred interesse.

Det kan være emner som: Hvad gør vi omkring: ældreforsorg, børn, skoler, turisme, miljø eller som i Naantali, aktiviteter omkring vand.

Ideoplægget gik ud på at starte emner op i en aftalt og nærmere bestemt rækkefølge og sideløbende lade dem styre besøgenes indhold. Deltagerne bestemmer omfang og varighed – og indholdet kan ændres undervejs.

 

Der bør være en 5 årig horisont, 2018-23, hvorefter ordningen evalueres – den røde tråd skal fastholdes med arbejde hjemmefra, kommunen og Foreningen Norden i fællesskab, mellem de årlige besøg.

Efter hvert møde redegøres skriftligt – beslutningsreferater – for indhold af drøftelser, trufne beslutninger meddeles og målsætninger frem mod næste møde fastlægges.

Arrangørerne af det kommende års besøg sørger for at tilrettelægge et program, der har relevans for det emne/de emner, der er under drøftelse ifølge 5 års planen.

For at udbrede offentlighedens kendskab til venskabsbyerne fremsatte Nordfyn forslag om at skrive artikler til hinandens lokale aviser. Kontaktpersonerne på stedet sørger for oversættelse og kontakt til lokalbladene. Det nordiske samarbejde skal gøre til en slags fælleseje.

Hvordan ser man på venskabsbysamarbejdet i de enkelte byer:

Vadstena: meget positivt, men på grund af nært forestående valg er der kun få politiske deltagere dette år.

Svelvik: står foran sammenlægning med Drammen og der er derfor nogen usikkerhed omkring venskabsbysamarbejdet. Men der skal arbejdes på, at det kan fortsætte.

Naantali: meget positive overfor at sætte initiativerne i gang. Borgmesteren var meget interesseret i at se ideen om 5 års planen iværksat og lovede at spille med.

Nordfyn: vi arbejder på igen at få politisk deltagelse og vi arbejder på at modernisere venskabsbysamarbejdet, hvilket fremgår af ovenstående og af bilagene.

Patreksfjördur: deltog ikke i år, men er vigtige i processen, da de er værter i 2019.

Der blev udpeget kontaktpersoner fra de enkelte byer. Anne Sjøstrøm fra Naantali laver en mailliste og sender den ud.

Svelvik: Rannveig Hushovd.

Vadstena: Sam Uhlin

Naantali: Anne Sjøstrøm

Nordfyn: Leo Jensen - kontakter også Island

Udgifter i forbindelse med venskabstræf 2018

Regnskab Finland 2018

Flybilletter

Kbh-Turku

5 pers.

a' 849 kr.

 kr.    4.245,00

Turku-Kbh

5 pers.

 kr.    4.297,00

Tog

Odense-Kbh

5 pers.

10-turskort

 kr.    2.210,00

Pladsbill. Ud

5 pers.

 kr.        150,00

Pladsbill. Hjem

5 pers.

 kr.        150,00

Bus

1 pers.

 kr.          52,00

Forplejning

Kbh. lufthavn

5 pers.

 kr.        300,00

Stokholm

5 pers.

 kr.        721,00

Repræsentation

Gaver

 kr.        522,00

 

Saml. Udgifter

 kr.  12.647,00


Siden blev sidst opdateret 17.02.2020 af indholdsansvarlig IBKRIS