Team Kultur og Fritid

Team Kultur og Fritid tager sig af branding, bosætning, landdistrikter, friluftsliv, kultur, kulturarv, fritid og foreningsliv.

Har du en idé eller et projekt, som du gerne vil have hjælp og vejledning til, kan du her på siden se, hvem du kan kontakte.

Teamleder Lise Dilling-Nielsen - mail: ldh@nordfynskommune.dk

Branding- og bosætningsmedarbejder Henrietta Nikolina Rasmussen - mail: herasm@nordfynskommune.dk

 • Udrulning af branding- og bosætningsstrategien

Kulturarvskoordinator Anders Skriver Myrtue - mail: myrtue@nordfynskommune.dk

 • Varetager samarbejdet med museer og arkiver
 • Arbejder med at fremme interessen for kulturarven.

Fritidskonsulent Pia Krogh Andersen - mail: piande@nordfynskommune.dk 

 • Hjælp og rådgivning til kommunens fritidsaktører
 • Folkeoplysningsudvalget og folkeoplysende foreninger, herunder puljer og tilskud
 • Fritidsportalen 
 • Fritidspasordningen

Kulturkonsulent - vakant

 • Faglige henvendelser vedrørende museer, arkiver, kulturarv, kunst og FilmFyn
 • Hjælp til, at du kan komme videre med dine gode idéer til kulturoplevelser på Nordfyn
 • Har du et konkret projekt eller blot en løs idé, du gerne vil videre med, er du velkommen til at kontakte os

Landdistriktskoordinator Hanne Bille - mail: hab@nordfynskommune.dk

 • Udvikling af de nordfynske landdistrikter, så de er så attraktive og gode at bo i og besøge som muligt
 • Kontakt mellem kommunen og de lokale aktører, repræsenteret ved Landdistriktsrådet
 • Konkrete projekter, der støtter op om det gode liv på landet
 • Synliggørelse af de nordfynske landdistrikters potentialer
 • Langsigtede strategiske tiltag, der skal sikre bosætning og gode levevilkår i de mindre byer og på landet

Naturvejleder Jesper Kirk Christensen - mail: jechri@nordfynskommune.dk

 • Udvikling af friluftsliv
 • Udvikle formidling omkring natur og kulturhistorie
 • Tilrettelægge naturvejledning og friluftsvejledning med fokus på børn og unge i Nordfyns Kommune.
 • Afholdelse af "Blå Flag"-aktiviteter

Projektmedarbejder Kenneth Nowak Rasmussen – mail: krasmu@nordfynskommune.dk

 • Kunst- og kulturprojekter
 • Afholdelse af arrangementer


Siden blev sidst opdateret 11.12.2020 af indholdsansvarlig PIANDE

Kontakt

Kultur og Fritid
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 80 90
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00