Team Kultur og Fritid

Team Kultur og Fritid tager sig af branding, bosætning, landdistrikter, friluftsliv, kultur, kulturarv, fritid og foreningsliv.

Har du en idé eller et projekt, som du gerne vil have hjælp og vejledning til, kan du her på siden se, hvem du kan kontakte.


Teamleder Anja Knudsen - mail: ank@nordfynskommune.dk

 • Udvikling af strategier, politikker og handleplaner
 • Personaleledelse
 • Branding- og bosætningsprojekter
 • Friluftsprojekter, herunder shelters

Fritidskonsulent Pia Krogh Andersen - mail: piande@nordfynskommune.dk 

 • Hjælp og rådgivning til kommunens fritidsaktører
 • Har du spørgsmål vedrørende tilskud, foreningsdannelse, lokalebooking med mere, eller blot har en god idé til et projekt, du gerne vil videre med, er du velkommen til at kontakte os

Kulturkonsulent Lise Dilling-Hansen - mail: ldh@nordfynskommune.dk

 • Hjælp til, at du kan komme videre med dine gode idéer til kulturoplevelser på Nordfyn
 • Har du et konkret projekt eller blot en løs idé, du gerne vil videre med, er du velkommen til at kontakte os

Landdistriktskoordinator Hanne Bille - mail: hab@nordfynskommune.dk

 • Udvikling af de nordfynske landdistrikter, så de er så attraktive og gode at bo i og besøge som muligt
 • Kontakt mellem kommunen og de lokale aktører, repræsenteret ved Landdistriktsrådet
 • Konkrete projekter, der støtter op om det gode liv på landet
 • Synliggørelse af de nordfynske landdistrikters potentialer
 • Langsigtede strategiske tiltag, der skal sikre bosætning og gode levevilkår i de mindre byer og på landet

Naturvejleder Daniel Ginnerup Sørensen - mail: dgs@nordfynskommune.dk

 • Udvikling af friluftsliv
 • Udvikle formidling omkring natur og kulturhistorie
 • Tilrettelægge og afholde arrangementer / guidede ture for turister og borgere med fokus på friluftsliv, natur og kulturhistorie
 • Service børn og unge i Nordfyns Kommune med naturvejledning friluftsvejledning
 • Afholdelse af "Blå Flag"-aktiviteter

Projektmedarbejder Kenneth Nowak Rasmussen – mail: krasmu@nordfynskommune.dk

 • Diverse kunst- og kulturprojekter


Siden blev sidst opdateret 06.09.2017 af indholdsansvarlig ANK

Kontakt

Kultur og Fritid
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 80 90
Send os en sikker besked

Åbningstider

Telefontid

Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Personlig henvendelse

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00