Udviklingspulje - Folkeoplysning

Udviklingspuljen har til formål at støtte udviklingsarbejde indenfor folkeoplysningsområdet og herigennem fremme et aktivt og meningsfuldt fritidsliv for kommunens borgere.

Tilskud ydes til aktiviteter og nye initiativer i form af events, projekter, arrangementer eller lignende, der bidrager til et aktivt og meningsfuldt fritidsliv for kommunens borgere, samt understøtter Nordfyns Kommunes Folkeoplysningspolitik

Der kan ydes tilskud til:

 • Opstart af nye foreninger, der endnu ikke har opnået tilskud
 • Opstart af nye aktiviteter i foreninger, som ikke hidtil har været en del af foreningens udbud af aktiviteter. 
 • Gennemførelse af nye projekter, der ikke nødvendigvis er forankret i eksisterende foreninger, men som har til hensigt at skabe nye aktiviteter i kommunen.
 • Gennemførelse af partnerskabsprojekter, som har til hensigt at skabe nye aktiviteter i kommunen.

Puljen støtter anlæg, inventar, rekvisitter og driftsudgifter i mindre omfang , hvis det er en del af aktiviteten. 

Aktiviteten skal være en udviklingsaktivitet (for eksempel udvikling af nye aktiviteter, udvikling af fælles organisering og administrative samarbejder, udvikling og opstart af nye foreninger).

Aktiviteten skal have folkeoplysende karakter.

Puljen kan søges løbende. Ansøgninger behandles og afgøres af Folkeoplysningsudvalget.  Puljemidlerne for 2021 er uddelt.

Godkendt i Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2020.

Hvem kan søge?

Enkeltpersoner, en gruppe personer, klubber og foreninger, samt partnerskaber på tværs af foreninger, institutioner mv. i Nordfyns Kommune kan søge puljen.

Dette får du ikke tilskud til

 • Projekter, som allerede er startet op eller afviklet inden ansøgningen er behandlet.
 • Kommercielle projekter, aktiviteter, studierejser eller afholdelse af møder.
 • Projekter, der i forvejen modtager støtte eller har opnået støtte fra andre puljer i Nordfyns Kommune.
 • Projekter og aktiviteter af politisk karakter.
 • Projekter og aktiviteter, som udelukkende afvikles af Nordfyns Kommunes egne institutioner og afdelinger.
 • Forplejning/bespisning ved aktiviteter og arrangementer.


Hvis du får tilskud

Hvis du får tilsagn om tilskud, så skal du, for at få udbetalt tilskuddet, sende regnskab og dokumentation for afholdte udgifter til Kultur- og Fritid på mail kultur-fritid@nordfynskommune.dk

Dette skal ske senest en måned efter projektet eller aktiviteten er afsluttet. Såfremt regnskabet ikke er indsendt rettidigt, bortfalder tilskudstilsagnet.

Tilskud kan i særlige tilfælde udbetales helt eller delvist inden afholdelse/udførelse mod dokumentation (for eksempel kontrakter). Dokumentation indsendes senest 14 dage før tilskuddet ønskes udbetalt.

Tilskud skal anvendes i det år, de ansøges til, eller i det umiddelbart følgende kalenderår.

Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis projektet eller aktiviteten aflyses eller af anden årsag ikke kan gennemføres som ansøgt.

Såfremt projektets indhold ændrer sig, efter tilsagn om tilskud er givet, skal ansøgningen genbehandles.

I markedsføringen eller omtalen af projektet skal du i trykt materiale bruge kommunens brandingmateriale. 


Hvordan søger du?

For at komme i betragtning til puljen sendes en ansøgning via selvbetjeningsknappen på denne side.

Ansøgningen skal som minimum indeholde

 • En beskrivelse af projektet
 • En begrundelse for projektet
 • Tidsplan for projektet eller aktiviteten.
 • Budget 

Puljen kan søges løbende. Ansøgninger vurderes i henhold til kriterierne og i den rækkefølge, de modtages af forvaltningen (først til mølle-princippet). Ansøgningerne behandles og afgøres af Folkeoplysningsudvalget.

Siden blev sidst opdateret 26.04.2021 af indholdsansvarlig PIANDE

Selvbetjening

Ansøg udviklingspuljen

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00