Udviklingspulje - Folkeoplysning

Nordfyns Kommune har oprettet en Udviklingspulje, der har til formål, at fremme og udvikle et aktivt og meningsfuldt fritidsliv for kommunens borgere.

Formål

Udviklingspuljen har til formål at støtte udviklingsarbejde inden for Folkeoplysningslovens område samt at understøtte Nordfyns Kommunes Folkeoplysningspolitik og herigennem fremme et aktivt og meningsfuldt fritidsliv for kommunens borgere.

Hvad kan der søges til

Tilskud ydes til aktiviteter i form af events, projekter, arrangementer eller lignende, der bidrager til et aktivt og meningsfuldt fritidsliv for kommunens borgere.

Hvem kan søge

 • Foreninger 
 • Grupper af borgere 
 • Klubber 
 • Sammenslutninger af foreninger, grupper, klubber mv.
 • Partnerskaber mellem offentlige institutioner og erhvervsdrivende, foreninger, grupper, klubber, mv. 

Kriterier for at opnå støtte

For at opnå støtte gælder det, at:
 • Aktiviteten skal være en udviklingsaktivitet (f.eks. udvikling af nye aktiviteter, udvikling af fælles organisering og administrative samarbejder, udvikling og opstart af nye foreninger)
 • Aktiviteten skal falde ind under Folkeoplysningslovens område
 • Aktiviteten skal være forankret i Nordfyns Kommune
 • Aktiviteten må ikke allerede eksistere indenfor lokalområdet

Der gives ikke støtte til:

 • Erhvervsdrivende eller offentlige institutioner alene
 • Kommercielle aktiviteter 
 • Studierejser
 • Møder

Prioritering

Ansøgninger vurderes i henhold til ovenstående kriterier og i den rækkefølge, de modtages af forvaltningen (først til mølle-princippet).

Hvilken slags støtte kan søges

Der ydes som hovedregel maksimalt et tilskud på 10.000 kr. pr. ansøgning/aktivitet. Tilskuddet kan ikke overstige de faktisk afholdte udgifter.

Hvordan søges der

For at komme i betragtning til puljen sendes en ansøgning til
kultur-fritid@nordfynskommune.dk

Ansøgningen skal som minimum indeholde
 • En begrundelse for projektet
 • En beskrivelse af projektet
 • Tidsplan
 • Budget

Udbetaling af støtte

For at få udbetalt støtte skal ansøger sende regnskab og dokumentation for afholdte udgifter til Team Kultur- og Fritid på mail: kultur-fritid@nordfynskommune.dk
Dette skal ske senest en måned efter arrangementet er afholdt. Dog skal regnskab og dokumentation være indsendt inden udgangen af det pågældende kalenderår.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Team Kultur- og Fritid på ovenstående mail eller på tlf. 6482 8090.

Godkendt i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2013.
Siden blev sidst opdateret 19.02.2019 af indholdsansvarlig PIANDE

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00