Puljen til lokale initiativer

Udvikling og forskønnelse af landsbyer og landdistrikter

OBS: Det fremgår af rammerne, at man skal anvende et ansøgningsskema. Til ansøgninger i 2019 er der ikke et skema. I stedet vil vi bede ansøgere om at skrive en ansøgning, som indeholder de punkter, som findes her på siden under Hvordan søger du?

Har du et godt projekt, der kan gavne Nordfyns landsbyer eller landdistrikter? Så kan du søge op til 75 % støtte til projektet fra Nordfyns Kommunes pulje til lokale initiativer.

Det er vigtigt, at du læser Rammer for Puljen til lokale initiativer, inden du udfylder ansøgningsskemaet, så du kan se, om du opfylder kriterierne for at søge.

Der er 942.000 kr. i puljen i 2019 samt eventuelt uforbrugte midler fra 2018.

Hvordan søger du?

Ansøgningen skal indeholde

 • En kort beskrivelse af projektets formål og indhold, herunder:
  • Projektets titel
  • Kort projektbeskrivelse: Hvad søger du støtte til?
  • Hvordan medvirker projektet til en positiv udvikling af Nordfyns landdistrikter?
  • Adresse, hvor projektet finder sted
  • Gerne med matrikelnummer
 • En tidsplan for projektet
 • Beskrivelse af ansøgeren med kontaktoplysninger:
  • Navn på ansøgeren
  • Kontaktoplysninger på ansøgeren
  • Er ansøger: borger, institution, forening?
  • Evt. CVR-nr.
 • Projektets budget:
  • Er de oplyste beløb med eller uden moms? Og er ansøger momsregistreret?
  • Frivillige arbejdstimer – 1 frivillig arbejdstime kan omregnes til 156 kr. i egenfinansiering.
 • En oversigt over, hvordan projektet skal finansieres inkl. den forventede støtte fra puljen:
  • Husk, at du kan medfinansiere med frivillige arbejdstimer. Timeforbruget for det frivillige arbejde skal være realistisk
 • En beskrivelse af, hvordan driften tænkes finansieret:
  • Hvem betaler for den efterfølgende drift og vedligeholdelse?
 • Ansøgt beløb:
  • Husk, at du højst kan få 75 % af projektets udgifter støttet af puljen
 • Opbakning fra lokalrådet:
  • Navn på lokalrådet
  • Lokalrådets formands navn
  • Lokalrådets formands e-mail og telefonnummer

Du er velkommen til at vedlægge yderligere bilag, f.eks. skitser, kort, uddybende beskrivelser, tilbud.

Ansøgningen sendes til lokalpulje@nordfynskommune.dk senest 1. februar 2019

Siden blev sidst opdateret 07.08.2019 af indholdsansvarlig HAB

Kontakt

Kultur og Fritid
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 80 90
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00