Anlægspulje - Kultur og Fritid

Rammer for anlægspulje til Kultur- og Fritidsområdet

Formål

Anlægspuljen har til formål at bidrage til udgifter til store vedligeholdelsesopgaver/anlæg/inventar inden for kultur- og fritidsområdet.

Hvad kan der søges til

Tilskud ydes til projekter, der skaber gode rammer for et aktivt og meningsfuldt kultur- og fritidsliv for kommunens borgere.

Hvem kan søge

 • Frivillige Folkeoplysende Foreninger
 • Kulturelle Foreninger
 • Medborger-, Kultur-, Forsamlingshuse

Kriterier for at opnå støtte

For at opnå støtte gælder det, at:

 •  Projektet foregår inden for Nordfyns Kommunens grænse
 •  Projektet har lokal forankring og interesse
 •   Tilskuddet er en væsentlig forudsætning for, at projektet bliver iværksat
  • At der som udgangspunkt ydes en grad af egenbetaling*

* har ansøger ikke økonomiske midler at bidrage med, kan frivillige arbejdstimer ind i egenfinansieringen. Egenfinansieringen kan også bestå af en kombination af økonomiske      midler og frivillige timer)

Der gives ikke støtte til:

 • Projekter, der allerede er startet op inden ansøgningsfristen
 • Kommercielle projekter

Der gives som udgangspunkt ikke støtte til:

 • Projekter, der støttes af Nordfyns Kommunes puljer inden for Kultur- og Fritidsområdet
 • Projekter der kan opnå støtte fra kommunens folkeoplysningsmidler
 • Private virksomheder

Hvordan søges der

For at komme i betragtning til puljen sendes en ansøgning tikultur-fritid@nordfynskommune.dk

Ansøgningen skal som minimum indeholde:

 • En begrundelse for projektet
 • En beskrivelse af projektet
 • Tidsplan
 • Budget
 • Evt. forventede driftsudgifter

Ansøgningsfristen er den 1. april for projekter, der startes op samme år.

Ansøgningerne behandles i Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, hvorefter ansøgerne får besked.

Udbetaling af støtte

For at få udbetalt støtte skal ansøger sende regnskab og dokumentation for afholdte udgifter til Kultur- og Fritid på mail:
kultur-fritid@nordfynskommune.dk

Dette skal ske senest en måned efter projektet er afsluttet. Såfremt regnskabet ikke er indsendt rettidigt bortfaldet tilskudstilsagnet.

Et tilsagn om tilskud kan normalt kun være reserveret i 2 år inkl. bevillingsåret.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Team Kultur- og Fritid på ovenstående mail eller på tlf. 64 82 80 90.

Godkendt i Erhvervs, Kultur- og Fritidsudvalget den 31. januar 2017.


Siden blev sidst opdateret 11.02.2019 af indholdsansvarlig IBKRIS

Kontakt

Kultur og Fritid
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 80 90
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00