Fejring af det nordfynske kultur- og fritidsliv

Nordfyns Kommune fejrer kultur- og fritidslivet ved en fest den 31. august 2021 i Langesøhallen

Arrangementet falder i to dele:

Del 1 for inviterede gæster med workshop og inspirationsoplæg.

Del 2 er åben for alle og indeholder prisuddeling, indslag fra lokale foreninger, kulturudøvere eller projektejere, samt messe med stande. 

Tilmelding til Del 2 senest tirsdag den 10. august 2021 på kultur-fritid@nordfynskommune.dk Oplys venligst ved tilmelding:

 • Hvem, der deltager/forening
 • Hvor mange I kommer

Arrangementet er gratis. Der serveres en let tapasanretning og lidt at drikke.

Priserne uddeles efter indstilling fra foreninger og borgere. Det er desuden muligt for administrationen og den politiske kreds at indstille kandidater til priserne. Indstillingerne vurderes af en komité, der udvælger feltet af nominerede samt den endelige vinder af de enkelte kategorier. Der gives priser både for præstationer ved mesterskaber, ildsjælepriser og priser for årets projekt, årets frivillige miljøindsats, årets talent og forening.

Hvordan indstiller jeg en person eller en forening til en pris?

For at indstille en person eller en forening til en pris skal du sende os en begrundelse, samtidig med at du vedlægger et billede, som illustrerer den indstillede person eller forening godt.

Du kan sende oplysningerne til Kultur & Fritid på kultur-fritid@nordfynskommune.dk senest den 20. juni 2021.

Friluftsildsjæl

Prisen som årets friluftsildsjæl gives til:

 • En person, som har ydet en særlig frivillig indsats for friluftslivet i Nordfyns Kommune.
 • En person, som er med til at understøtte, fremme og/eller synliggøre friluftslivet.
 • En person, som har udvist nytænkning eller har ydet en årelang indsats for friluftslivet.

Fritidsildsjæl

Prisen som årets fritidsildsjæl gives til:

 • En person, som har ydet en særlig frivillig indsats for det frivillige folkeoplysende foreningsliv i Nordfyns Kommune.
 • En person, som er med til at understøtte, fremme og/eller synliggøre fritidsaktiviteter.
 • En person, som har udvist nytænkning eller har ydet en årelang indsats for foreningslivet.

 

Lokal ildsjæl

Prisen som årets lokale ildsjæl gives til:

 • En person, som har gjort en særlig indsats for at understøtte udviklingen og styrke fællesskabet i lokalområdet i Nordfyns Kommune.
 • En person, der kan agere forbillede og give inspiration til fortsat udvikling.
 • En person, som har udvist nytænkning eller har ydet en årelang indsats for lokalområdet.

Mesterskaber

Mesterskaberne skal være opnået af medlemmer af en godkendt frivillig folkeoplysende forening i Nordfyns Kommune.

Enkeltpræstationer

Personer, som har opnået:

 • Danmarksmesterskab
 • Nordisk Mesterskab
 • Europamesterskab
 • Verdensmesterskab


Holdpræstationer

Hold, som har opnået:

 • Danmarksmesterskab
 • Nordisk Mesterskab
 • Europamesterskab
 • Verdensmesterskab

Præstationerne skal være opnået i den højst opnåelige række, indenfor foreningens hovedforbund og holdet skal udelukkende bestå af medlemmer fra en forening, der er hjemhørende i Nordfyns Kommune.


Andre præstationer

Personer eller hold/grupper, der har ydet en særlig/væsentlig præstation, der ikke falder under kategorierne enkeltpræstationer og holdpræstationer.

Årets forening

Prisen som årets forening gives til:

 • En forening, der har ydet en ekstra indsats for at udvikle foreningslivet til glæde for borgere i Nordfyns Kommune.
 • En forening, som har opnået stor medlemsfremgang eller anden positiv udvikling.
 • En forening, som skaber nytænkning og udvikling, der understøtter foreningens arbejde.

Årets projekt

Prisen for årets projekt gives til et projekt, der opfylder følgende krav:

 • Projektet skal være indenfor én af følgende kategorier: fritid, friluft eller lokalområdet.
 • Projektet skal have gjort en forskel for Nordfyns Kommunes borgere.

Årets talent

Året talent skal opfylde følgende krav:

 • Årets talent skal være en talentfuld udøver eller et hold, som har ydet en ekstraordinær indsats i det forløbne år.
 • Præstationen kan både have karakter af en ekstraordinær førstegangspræstation, men der kan også være tale om forbedringer af hidtidige præstationer.
 • Prismodtageren skal være bosiddende i Nordfyns Kommune.
Siden blev sidst opdateret 09.02.2021 af indholdsansvarlig LDH

Kontakt

Kultur og Fritid
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 80 90
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00