Bevaringspris

Nordfyns Kommune ønsker at sætte fokus på bygningsbevaring og kulturarv ved uddeling af i alt 3 priser.

Bevaring og kulturarv Bevaring og kulturarv

Priserne tildeles bygninger og kulturmiljøer, der igennem vellykkede renoveringsprojekter medvirker til at understøtte bygningsbevaring og bygningskulturarven. Idéen med renoverings- og bevaringsprisen er at synliggøre særligt vellykkede renoveringsprojekter på fredede og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. 

Med præmieringen ønsker kommunen at medvirke til en øget interesse for bygningsbevaring og kulturarven og give ejerne af disse velbevarede bygninger og anlæg en anerkendelse for det gode arbejde.

Priserne bliver uddelt hvert år på Arkitekturens Dag - den første mandag i oktober.

Kriterier for præmiering

Bevaringsprisen gives som udgangspunkt til SAVE-registrerede bygninger i kategorien 1-4 beliggende i Nordfyns Kommune. Dog kan ikke SAVE-registrerede bygninger opført før 1940 også komme i betragtning.
Prisen uddeles i tre forskellige kategorier, nemlig:

  1. Kulturarv
  2. Boligbyggeri
  3. Erhvervsbyggeri

Bevaringsprisen tildeles én gang årligt med én pris inden for hver af de tre nævnte kategorier. Hvis der et år ikke findes byggerier eller anlæg, der kan tildeles prisen, uddeles der ingen pris i den pågældende kategori.


Forudsætninger for tildeling af prisen er:
  • At istandsættelsen er udført i harmoni med bygningens oprindelige stil.
  • At istandsættelsen er udført efter traditionelle håndværksmetoder.
  • At der er tale om en smuk renovering af en ældre bygning eller anlæg med udgangspunkt i bygningens eller anlæggets oprindelige arkitektur.
  • At istandsættelsen giver et positivt bidrag til byen, kvarteret, gaden eller det omgivende landskab.
  • At renoveringsarbejdet er færdiggjort inden for de seneste år.

Indstilling af kandidater

Alle kommunens borgere, foreninger og virksomheder kan indstille bygninger og anlæg til prisen. Man er velkommen til at indstille sin egen bygning eller andres vellykkede renoveringsprojekter.

Foruden en adresse må man meget gerne sende et billede af bygningen eller anlægget og skrive et par linjer med begrundelse for indstillingen.

Administrationen og den politiske kreds har ligeledes mulighed for, gennem det daglige arbejde, at indstille kandidater til bevaringspriserne.

Et bedømmelsesudvalg udvælger vinderne udfra de indkomne forslag, der overholder kriterierne for præmiering.


Præmiering

Præmieringen vil hvert år finde sted på Arkitekturens Dag, den første mandag i oktober. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget forestår uddeling af Bevaringspriserne.

Plakette og diplom

Ejerne, der vinder Bevaringsprisen inden for hver kategori, vil modtage en plakette, et diplom og et kontant beløb på 5.000 kr. for deres indsats.


Bogense Rådhus

Siden blev sidst opdateret 17.09.2020 af indholdsansvarlig MLH

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00