Tingstedet

Her kan du læse om Tingstedet, der er et af de lokaler Nordfyns Kommune udlåner til foreninger.

Formål og benyttelse

Tingstedet i Søndersø er indrettet for at støtte det lokale kultur- og fritidsliv og stilles derfor vederlagsfrit til rådighed for institutioner, grupper, foreninger og organisationer hjemmehørende i Nordfyns Kommune, eller til arrangementer, hvor deltagerkredsen er hjemmehørende i Nordfyns Kommune.
 
Tingstedet i Søndersø kan benyttes til oplysende virksomhed, foredrag, møder, musikarrangementer, filmforevisninger, teater, udstillinger samt andre enkeltstående arrangementer.
Industrielle og kommercielle virksomheder og organisationer hjemmehørende i Nordfyns Kommune kan benytte Tingstedet i Søndersø til arrangementer af almen oplysende karakter, men ikke i erhvervs- eller reklamemæssigt øjemed.

Tingstedet i Søndersø kan ikke benyttes til arrangementer af privat karakter. Tingstedet i Søndersø kan ikke benyttes til kontinuerlig virksomhed.

Tingstedet i Søndersø kan ikke benyttes til arrangementer og aktiviteter, der af kommunen/hvem skønnes at kunne skade gulve, inventar m.v.

Regler for lån af Tingstedet i Søndersø af andre end kommunen

Henvendelser om lån af Tingstedet i Søndersø skal rettes til Bibliotek & Borgerservice
enten
 - på mail til nfb@nordfynskommune.dk
 - på telefon 64 82 86 80.

Lokale

Mødesal med plads til max. 149 personer.
Mødesalen kan deles i to af en foldevæg, - møderum 1 (stort lokale) og møderum 2 (lille lokale).

  • Møderum 1: max. 105 personer
  • Møderum 2: max. 70 personer.

Til hver sal er der installeret en projektor, lærred, lydanlæg, mikrofon, headset, og automatisk tilslutning til teleslynge. Hvis Tingstedet bruges som ét lokale, vil projektorerne vise det samme billede synkront.
Projektor og lærred bliver fastmonteret i salene, mens det løse inventar låses inde i et skab.

Faciliteter

Lån af Tingstedet i Søndersø giver adgang til toiletter, garderobe og køkken, der kan benyttes til brygning af kaffe og te. Der forefindes kaffeservice. 

Tidspunkter for lån af Tingstedet i Søndersø

Tingstedet kan lånes mandag til lørdag.

Reservation af Tingstedet i Søndersø

Reserveringer godkendes i den rækkefølge ansøgningerne indløber.
Reservering kan højest foretages for én sæson ad gangen.
En sæson løber fra august-juli.
Reserveringen kan tidligst foretages 1. marts for førstkommende sæson.

Ved reservering underskrives en aftale om lån af Tingstedet, og der aftales nærmere om, hvor og hvornår nøgler kan udleveres.

Aftale om lån af Tingstedet i Søndersø

Aftale om benyttelse af Tingstedet i Søndersø, inventar, apparatur eller lignende træffes med Bibliotek & Borgerservice, der skal have oplysninger om:
• foreningens, institutionens, organisationens eller gruppens navn
• den ansvarlige leders navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mailadresse
• mødet, møderækken, arrangementets emne, evt. titel samt dato, tidspunkt og varighed ønsker til opstilling af inventar
• gennemføres arrangementet ikke, skal det meddeles kommunen/hvem snarest muligt.

Den ansvarlige leder for afvikling af arrangementet underskriver aftalen om lån af Tingstedet i Søndersø og er ansvarlig for:
• at nærværende regler overholdes
• udleverede nøgler og at disse afleveres på Søndersø Rådhus senest første hverdag efter lån af Tingstedet i Søndersø
• at lokalet efterlades i samme stand som ved modtagelsen
• at bord- og stoleopstilling er i overensstemmelse med brandmyndighedens instruks.
• at vinduer lukkes, lyset slukkes, at alle benyttede døre aflåses forsvarligt

Rådhuspersonalet sørger for opstilling af borde og stole samt AV udstyr.

Bortkomne nøgler erstattes og kan udløse krav om betaling for omstilling af låsesystem.

Se eksempel på bordopstilling

Betaling

Tingstedet stilles vederlagsfrit til rådighed.

Ødelagte effekter og inventar erstattes af låneren til nypris anskaffelse.

Ved udløsning af falsk alarm betaler låneren for tilkald af vagtmandskab.

Ved unødvendigt tilkald af personale, betales halvdelen af takst for tilkald af vagtmandskab.

Andre bestemmelser

Det kan ikke påregnes, at kommunens personale er til stede ved arrangementet.
Kommunen kan ikke gøres ansvarlig for evt. skader på eller tyveri af medbragt udstyr.
Benyttelse af garderoben sker på lånerens eget ansvar.
Kommunens anvisninger vedr. brug af udstyr, ventilationsanlæg m.v. skal efterkommes.
Tvivltilfælde forelægges Strategi og Politik, der endvidere kan dispensere fra nærværende regler.
Klager over trufne afgørelser forelægges Strategi og Politik.

Ordningen er blevet evalueret i Økonomiudvalgets møde den 17. september 2014.

Siden blev sidst opdateret 03.04.2019

Kontakt

Bibliotek og Borgerservice
Søndergade 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 86 80
Send os en sikker besked

Telefontider

Mandag: 9.00 - 15.00
Tirsdag: 9.00 - 15.00
Onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 13.00