Kulturarv

Nordfyns Kommune arbejder aktivt ud fra en kulturarvsstrategi og et kulturarvsatlas.

Kulturarvsstrategien er udarbejdet på baggrund af en kortlægning af Nordfyns ressourcer samt inputs fra en ekspertgruppe og fra borgere. Strategien sætter fokus på, hvordan kulturarven bevares i Nordfyns Kommune, men også hvordan den kan formidles og anvendes af borgere og turister.

Du kan se Kulturarvsstrategien via dette link: Strategier i Nordfyns Kommune

Kulturarvsatlas

I 2020 udkom Nordfyns Kulturarvsatlas, hvor det er muligt at læse mere om den nordfynske historie og om hvordan der arbejdes med kulturarv på Nordfyn. 

Kulturarvsatlasset giver en overordnet gennemgang af den nordfynske historie og af relevante temaer inden for kulturarven; inddæmninger, hovedgårde, stationsbyer, byggeskik med mere. Derudover introducerer kulturarvsatlasset de 24 kulturmiljøer, der er udpeget som særligt bevaringsværdige områder. Her kan man læse om de enkelte kulturmiljøer, deres udviklingshistorie, miljøets bærende elementer og om konkrete forslag til udvikling for kulturmiljøet. Kulturarvsatlasset omhandler også kommunens arbejde med kulturarv, herunder bevaring af bygningskultur og formidling af kulturarv.

Kulturarvsatlasset er udkommet som en fysisk bog, men kan også læses online her.

Formidling 

Vi arbejder løbende på at formidle den nordfynske kulturhistorie. På Facebook-siden Nordfyns Kulturliv lægges løbende fortællinger, billeder med mere op. Vi har samlet en række forslag til kulturhistoriske ture i det fri her: Kulturoplevelser i det fri - Nordfyns Kommune

Formidlingen af vores kulturhistorie sker også i samarbejde med blandt andre kommunens arkiver og museer samt skoleafdeling. I 2021 tages hul på et fællesprojekt med et meget aktuelt tema; nemlig pandemier på Nordfyn.  

Bygningsbevaring

Hvis du vil læse om bygningsbevaring, om Nordfyns Kommunes registrering af bygningers bevaringsværdi, samt se hvorvidt din ejendom er bevaringsværdig, er informationerne samlet her: https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Bolig-og-byggeri/Byggeri/Bygningsbevaring-og-bevarende-lokalplaner

På siden her kan du læse mere om støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger: https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Bolig-og-byggeri/Byggeri/Stoette-til-istandsaettelse-af-bevaringsvaerdige-bygninger Her kan du også finde uvildig rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger (under fanen 'Er min ejendom bevaringsværdig og/eller omfattet af en lokalplan?') 


Hvert år den første mandag i oktober, på Arkitekturens Dag, uddeler Nordfyns Kommune bevaringspriser til ejendomme, der igennem vellykkede renoveringsprojekter medvirker til at understøtte bygningsbevaring og bygningskulturarven.

Læs mere her: https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Kultur-og-fritid/Prisuddelinger/Bevaringspris

Siden blev sidst opdateret 22.12.2020 af indholdsansvarlig LDH

Kontakt

Kultur og Fritid
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 80 90
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00