Sejlads med vandscootere

Sejlads med vandscootere m.v. på søterritoriet er forbudt indenfor 300 m fra kystlinjen.

Ved kysterne skal der være plads til alle. Der skal også være plads til dem, der vil sejle stærkt, men de skal vise hensyn og give plads til dem, der vil bade og nyde solen i fred og ro. Det er nødvendigt at have regler, der sikrer, at børn og voksne kan bade uden, at speedbåde, jetski og vandscootere sejler tæt forbi dem og er til fare og ulempe for dem.

Miljøministeriet har fastsat regler for sejlads med vandscootere, jetski mv. i Bekendtgørelse nr. 23 af 6. januar 2012. Hovedreglen er, at sejlads kun er tilladt uden for 300 meter fra kyststrækningen, og at man på vejen hertil skal sejle vinkelret ud fra kysten og med max 5 knob i timen. Der kan dog være områder, hvor man af andre grunde ikke må sejle, selv om man er længere ude end 300 meter fra kyststrækningen.

Fyns Politi har udarbejdet nyt sejladsreglement pr. 1. maj 2014. Reglementet har til formål at give plads til aktivitet og samtidig sikre orden og sikkerhed ved de fynske kyster. Politiets sejladsreglement supplerer de øvrige regler og gælder for sejlads med motorbåde, herunder vandscootere og jetski og lign. samt brætsejlere i området fra kysten og 300 meter ud. Reglerne beskriver, hvordan sejlads, som i øvrigt er tilladt i området fra kysten og 300 meter ud derfra, skal foregå.

De sejlende skal være opmærksomme på, at der udover ovennævnte også er andre regler, der regulerer deres sejlads, f.eks. miljølovgivningen, søfartsregler, havnereglementer osv.

Siden blev sidst opdateret 29.11.2019 af indholdsansvarlig KPR

Læs mere ...

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00