Færdsel til fods

Ifølge Naturbeskyttelsesloven er der offentlig adgang til udyrkede arealer, og de er åbne for færdsel til fods og ophold, hvis der er adgang dertil på lovlig vis, for eksempel ad anlagte veje eller befæstede stier.

Ophold må dog ikke finde sted inden for en afstand på 150 meter fra beboelses- og driftsbygninger. Til privatejede udyrkede arealer er der adgang fra klokken 6 til solnedgang, hvis der ikke er opsat hegn omkring arealerne.

Der er ikke offentlig adgang til de lovpligtige 2-meter bræmmer langs vandløb og søer, med mindre bræmmerne grænser op til udyrkede arealer, hvor der i forvejen er offentlig adgang.

Læs mere om offentlighedens adgang i Naturbeskyttelsesloven kapitel 4.

Siden blev sidst opdateret 18.11.2016 af indholdsansvarlig SARVID

Kontakt

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00