Love og regler om færdsel i det fri

I Danmark har vi rigtig gode muligheder for at færdes i det fri, men vi skal huske at vise hensyn.

På Nordfyn gælder i øvrigt friluftsreglen "Sporløs færden", som i sin filosofi går ud på ikke at efterlade nogen spor og i øvrigt rydde op efter sig.

Som udgangspunkt har du ret til at færdes på veje og stier, i skove, på naturområder, på udyrkede arealer og langs kysten.

De gode muligheder kommer med et ansvar for at tage hensyn til dyr, planter, lodsejere og andre brugere. Adgangen er derfor reguleret for at sikre, at der er balance i hensynet til både lodsejere og til den offentlige adgang. 


Der er mange regler, som kan være svære at finde rundt i, alt efter om du færdes til fods, med hund, til hest mv. Reglerne står i Naturbeskyttelsesloven kapitel 4.


Læs mere ... 


Siden blev sidst opdateret 28.03.2017 af indholdsansvarlig SARVID

Kontakt

Kultur og Fritid
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 80 90
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00