Frivillige Sociale Foreninger

Støtte til frivilligt socialt arbejde i 2020

For at søge §18 puljen til frivilligt socialt arbejde for 2020 skal det elektroniske ansøgningsskema benyttes. Der kan løbende ansøges via det elektroniske ansøgningsskema dog er ansøgningsfristen fredag den 20. september 2019. Foreninger der har fået midler i hovedrunden i november kan søge til andre aktiviteter/projekter i restpuljen i januar måned.

Den 12. november udloddede Social- og Sundhedsudvalget 676.400 kr. til frivillige sociale foreninger. Derved resterer der 79.300 kr., som der kan ansøges til senest den 15. januar 2020. Ansøgningerne skal indeholde nye tiltag eller aktiviteter. Social- og Sundhedsudvalget udloder restpuljen på udvalgsmødet i februar 2020.

Formålet med §18 puljen i Nordfyns Kommune:

Formålet med at give økonomiske støtte vil altid rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende.

Der kan ydes støtte til aktiviteter i form af:

  • konkrete aktiviteter og projekter, der har et socialt, humanitær, sundhedsfremme og forebyggende sigte, og som kan benyttes af borgere i Nordfyns Kommune.
  • tilskud til nye aktiviteter, nye tiltag, etablering af forening og nye initiativer
  • driftstilskud til bestående frivilligt socialt arbejde
  • tilskud til driftsudgifter, herunder dokumenterede rimelige lokale udgifter, forbrugsudgifter, transport, telefon, porto, papir m.v., kan dækkes helt eller delvist.

Frivilligt socialt arbejde er karakteriseret ved, at det

  • udføres uden økonomisk eller retslig tvang
  • er ulønnet
  • udføres for andre end familie eller nærmeste sociale netværk
  • er til gavn for andre
  • udføres indenfor rammerne af en forening/organisation.

Fra juni 2018 har Nordfyns kommune valgt at forsikre frivillige, der løser en opgave i samarbejde med kommunen, undtaget de frivillige, der er forsikret i egen forening. Frivillige er en stor hjælp og skal derfor have lige vilkår, i forhold til at være forsikrede, som medarbejderne.

Siden blev sidst opdateret 30.07.2019 af indholdsansvarlig FLL

Personoplysninger

De personoplysninger du giver os, når du indsender ovenstående formular/blanket, bruger vi udelukkende til behandling af den specifikke service, beskrevet på denne side. Læs evt. mere om Databeskyttelse.

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00