Regler for anvisning af kommunale lokaler

Anvisningsregler

Ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg, der tilhører Nordfyns Kommune, eller som tilhører staten og som ligger i kommunen, bliver anvist til virksomhed inden for Folkeoplysningslovens område. 

Ordensreglementet

Ordensreglementet for den enkelte skole/institution bliver meddelt låneren i forbindelse med anvisningen.

Fordelingsrækkefølge

Lokaler fordeles efter følgende prioriterede rækkefølge:

  1. Skoler
  2. Ungdomsskoler
  3. Kommunale musikskoler
  4. Aktiviteter for børn og unge under 25 år
  5. Undervisning for voksne
  6. Aktiviteter for voksne
  7. Kommunale aktiviteter 

Ved fordeling af lokaler sikres virksomhed for handicappede i handicapegnede lokaler. 

Ansøgninger, hvis aktiviteter foregår i henhold til lokalets egnethed, har
fortrinsret. 

Ansøgninger fra foreninger med lokalt tilhørsforhold har fortrinsret.

Hvis der er flere ligestillede ansøgningsberettigede som har søgt om samme
lokale (for eksempel gymnastiksal) på samme tidspunkt, har den ansøger, som kan udnytte lokalet bedst, fortrinsret.

Lys, varme, rengøring m.v.

Almindelige lokaler og udendørs anlæg bliver stillet gratis til rådighed med
lys, varme, rengøring, fornødent udstyr.

Servicebistand

Den enkelte skole/institution vurderer om der bliver stillet service/en
servicemedarbejder til rådighed.

Henvisning til andre lokaler 

I særlige tilfælde, kan anvisningen af lokaler samles geografisk samt i
kortere samlede åbningsintervaller. 

Ved særlige tilfælde forstås navnlig ferieperioder, weekender samtidig og

sene tidspunkter på døgnet.

Hvordan søges

Ansøgning om brug af lokaler foretages på ansøgningsskema, som du kan downloade i højre side af sitet.

Der skal søges senest den 1. maj for den kommende sæson.

Det er den respektive skoles/institutions leder, som beslutter om ansøgningen kan godkendes.

Ved benyttelse til enkeltarrangementer skal der  senest 14 dage før brug.

Hvor der er tale om særarrangementer / større arrangementer, f.eks. konferencer, stævner og overnatninger m.v. skal ansøgning indsendes  senest 2 måneder før brug.

Tilbagemelding til ansøgerne senest den 1. juli.

Henstilling om anvendelse af lokaler

Hvis skolen/institutionen skal bruge et lokale, der er stillet til rådighed til et andet formål, skal skolen/institutionen så snart arrangementet er planlagt, og senest 14 dage før arrangementet bliver afholdt, give låneren besked.

Anvendelse

Hvis et lokale ikke bliver benyttet skal skolen/institutionen have besked snarest, og senest dagen før lokalet skulle være benyttet.

Klager

Klager over skoleledernes/institutionsledernes afgørelser kan ankes til Kommunalbestyrelsen inden 4 uger fra det tidspunkt hvor afgørelsen bliver meddelt.
Siden blev sidst opdateret 09.02.2016 af indholdsansvarlig PIANDE

Kontakt

Kultur og Fritid
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 80 90
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00