Frivillige Folkeoplysende Foreninger

Krav til foreningsdannelse

En forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, skal opfylde nedenstående krav:

 • Foreningen har faste og kontinuerlige folkeoplysende aktiviteter
 • Foreningen har vedtægter med formål, som er godkendt på dens generalforsamling
 • Foreningen er som udgangspunkt åben for alle, som tilslutter sig dens formål
 • Foreningen har lavet en beskrivelse af dens aktiviteter
 • Foreningens aktiviteter finder primært sted i Nordfyns Kommune
 • Foreningen bygger på et medlemskab og har mindst 5 betalende medlemmer
 • Foreningen er demokratisk opbygget med en bestyrelse valgt af medlemmerne
 • Foreningen har medlemsbetaling, bl.a. kontingent
 • Foreningen må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed
 • Foreningens formue tilfalder almennyttige formål ved dens opløsning

Krav til foreningens vedtægter

Vedtægter for en frivillig folkeoplysende forening skal indeholde oplysninger om:

 • Foreningens formål
 • Valg af bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • Regnskab - og formueforhold, herunder valg af revisor
 • Foreningens hjemsted
 • Betingelse for medlemskab
 • Tegningsret for foreningen
 • Procedure og vedtægtsændringer
 • Anvendelse af foreningens evt. formue ved ophør

For at være berettiget til tilskud er det en betingelse, at foreningen er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Nordfyns Kommune.

Blanketter:

Personoplysninger
De personoplysninger du giver os, når du indsender ovenstående blanketter, bruger vi udelukkende til behandling af den specifikke service, beskrevet på denne side. Læs evt. mere om Databeskyttelse.            


Siden blev sidst opdateret 03.01.2020 af indholdsansvarlig PIANDE

Kontakt

Kultur og Fritid
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 80 90
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00