Frivillige Folkeoplysende Foreninger

Krav til foreningsdannelse

En forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, skal opfylde nedenstående krav:

 • Foreningen har faste og kontinuerlige folkeoplysende aktiviteter
 • Foreningen har vedtægter med formål, som er godkendt på dens generalforsamling
 • Foreningen er som udgangspunkt åben for alle, som tilslutter sig dens formål
 • Foreningen har lavet en beskrivelse af dens aktiviteter
 • Foreningens aktiviteter finder primært sted i Nordfyns Kommune
 • Foreningen bygger på et medlemskab og har mindst 5 betalende medlemmer
 • Foreningen er demokratisk opbygget med en bestyrelse valgt af medlemmerne
 • Foreningen har medlemsbetaling, bl.a. kontingent
 • Foreningen må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed
 • Foreningens formue tilfalder almennyttige formål ved dens opløsning

Krav til foreningens vedtægter

Vedtægter for en frivillig folkeoplysende forening skal indeholde oplysninger om:

 • Foreningens formål
 • Valg af bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • Regnskab - og formueforhold, herunder valg af revisor
 • Foreningens hjemsted
 • Betingelse for medlemskab
 • Tegningsret for foreningen
 • Procedure og vedtægtsændringer
 • Anvendelse af foreningens evt. formue ved ophør

For at være berettiget til tilskud er det en betingelse, at foreningen er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Nordfyns Kommune.


Siden blev sidst opdateret 21.08.2020 af indholdsansvarlig PIANDE

Kontakt

Kultur og Fritid
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 80 90
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00