Aftenskoler: Krav til foreningsdannelse

Støtte til folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysningsloven skaber mulighed for, at foreninger kan søge tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Krav til foreningen

  • Foreningen tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v.
  • Foreningen har formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægter godkendt på foreningens generalforsamling
  • Foreningen skal have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer. De skal vælges eller udpeges af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen
  • Foreningen skal give deltagerne, i den folkeoplysende virksomhed, mulighed for en plads i bestyrelsen
  • Foreningens undervisning skal som hovedregel være åben for alle
  • Foreningen skal være hjemmehørende i Nordfyns Kommune
  • Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig
  • Foreningen skal ikke oprettes eller drives med kommercielt formål og et evt. overskud skal tilfalde foreningen
  • Foreningens formue tilfalder almennyttige formål ved dens opløsning

Hvad kan man få tilskud til?

Tilskud til leder- og lærerløn. Alle foreninger, der opfylder tilskudskravene og gennemfører undervisning i overensstemmelse med de fastsatte regler, har ret til tilskud til leder- og lærerløn.

For at være berettiget til tilskud er det en betingelse, at foreningen er godkendt af Folkeoplysningsudvalget.

Siden blev sidst opdateret 30.09.2020 af indholdsansvarlig PIANDE

Kontakt

Kultur og Fritid
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 80 90
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00