Lokale udviklingsplaner (LUP)

En LUP er et værktøj til lokalområdet, der kan hjælpe jer til at få beskrevet jeres område for jer selv og for andre.

Hvordan ser området ud nu, hvordan vil I gerne vil have, at det skal være fremover og hvordan ser I muligheder for at kunne komme derhen?

Fra 2021 bliver det et krav, at der er en vedtaget LUP for lokalrådet for at kunne søge midler fra Puljen til lokale initiativer. LUP’en skal være vedtaget på lokalrådets generalforsamling.

Forslag til opbygning
En LUP kan se ud på mange forskellige måder. Det følgende er til inspiration.

  • Introduktion – hvilke områder dækker LUP’en
  • Vision
  • Indsatsområder/Temaer
  • Projekter
  • Handlingsplan (for at få gennemført projekterne)
  • Sammenhæng til kommunens planer, politikker og strategier (her kan I få landdistriktskoordinatorens hjælp, hvis I har brug for det)

Inden I går i gang, kan I tænke over:

Skal vi holde en workshop, hvor vi sammen finder vores styrker og svagheder?
Ressourcer – hvor meget kan vi gabe over? 
Forventninger: Hvad skal vi gennemføre, hvordan og hvornår?
Hvad kan vi forvente af frivilligt arbejde? Det skal være muligt at ”hoppe af og på”, at involvere sig midlertidigt og kortvarigt såvel som langvarigt. Og hvordan får vi folk til at deltage i bestyrelsen? (mulighed for indflydelse på områdets udvikling, medvirke til gode boligpriser, at der er godt at være, mens man bor der osv.)

Hjælp til at komme i gang.

Landdistriktsrådets rejsehold hjælper gerne med at sætte skub i processen. Landdistriktsrådet giver støtte til en hyggelig inspirationsaften i jeres lokalområde, hvor vi hjælper jer med at finde idéer til, hvordan I kan udvikle området og hvordan I kommer i gang med at udvikle de idéer, I får til egentlige projekter og udviklingsplaner.

I 2018 og 2019 har Landdistriktsrådet været rundt til inspirationsaftener i 7 lokalområder.

Hvad skal du/I selv gøre ?

I skal selv stå for at invitere folk fra lokalområdet, holde styr på tilmeldinger og sørge for, at der bliver samlet op på aftenens resultater.
 

I første omgang

... kan du kontakte landdistriktsrådet eller landdistriktskoordinatoren for at høre, hvordan vi kan hjælpe jer med at tilrettelægge aftenen.

Landdistriktsrådet: http://www.landdistriktsraadet.dk/bestyrelsen/bestyrelsen.htm 
Hanne Bille, landdistriktskoordinator hab@nordfynskommune.dk Siden blev sidst opdateret 31.08.2020 af indholdsansvarlig HAB

Kontakt

Kultur og Fritid
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 80 90
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00