Underret om børn og unge

Hvad gør du, hvis du bliver bekymret for et barn? Her kan du læse mere om, hvor kan du få hjælp og råd.

Hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år bliver udsat for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets udvikling og sundhed i fare, har du pligt til at underrette kommunen.

Du kan sende underretningen skriftligt ved at benytte selvbetjeningløsning til højre, via Borger.dk.  

Hvis du ikke ønsker dit navn oplyst overfor dem, som underretningen omhandler, kan du som borger være anonym, når du underretter kommunen.  

Du kan også underrette kommunen ved at kontakte os telefonisk. Hvis du her ønsker at være anonym, skal du ikke oplyse dit navn når du ringer.

Medarbejdere i Nordfyns Kommune har en udvidet underretningspligt. Den udvidede underretningspligt medfører en pligt til at underrette de sociale myndigheder ved en formodning om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte.

Den udvidede underretningspligt indtræder, når der ikke er rimelig mulighed for i tide at afhjælpe vanskelighederne gennem egen virksomhed.

Siden blev sidst opdateret 23.09.2019 af indholdsansvarlig MEJOER

Selvbetjening

Udfyld underretning

Kontakt

Børn og Familie
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 50
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00