Langebyhus

Langebyhus er Nordfyns Børne- og Familiecenters døgninstitution.

Langebyhus ligger i Søndersø og har plads til 11 børn i alderen 5 til 18 år. Personalet på Langebyhus består af 9 pædagoger, 2 nattevagter, 1 ”madmor”, 1 pæd.stud. og 1 afdelingsleder.

Langebyhus tager sig af opgaver, der drejer sig om:

 • Børn, der anbringes akut.
 • Børn, der er så omsorgssvigtede, psykisk ustabile, selvskadende eller udadreagerende i en grad, så de ikke umiddelbart kan indgå i en plejefamilie.
 • Udredning af kompetencer, ressourcer og belastninger af de enkelte børn. Vi udarbejder en specifik behandlingsplan, som skal sikre det enkelte barns optimale muligheder for trivsel, læring og udvikling – både personligt og socialt.
 • Børn med adfærds- og tilknytningsforstyrrelser.
 • Børn, der er blevet krænket og er traumatiseret
 • Børn med vanskeligheder inden for spektret af gennemgribende udviklingsforstyrrelser, ADHD m.m.
De fleste børn har behov for at bo her i en længere periode, da de er behandlingskrævende. Perioden aftales med barnets socialrådgiver.
Børn kan anbringes med og uden samtykke fra forældrene. Vi arbejder direkte med børnene i tæt samarbejde med deres familier.

Vision for Langebyhus

Alle børn og unge skal kunne bemestre eget liv

Værdier for Langebyhus

 • Faglighed
 • Nærvær
 • Ligeværdighed
 • Troværdighed
Barneperspektivet - En pædagogisk strategi

Hvert barn er unikt og skal støttes i egne kompetencer og integritet

 • Se ressourcerne
 • Udvikle kompetencer
 • Dannelse
Barnet oplever nærvær fra imødekommende voksne.

 • Fokus på den pædagogiske opgave, med udgangspunkt i nærvær og omsorg
 • Samvær/aktiviteter dagligt som skaber det fælles tredje- relationen.
 • Medarbejderen skal være bevidst om egen rolle
Barnet skal opleve at blive hørt og set.

 • Mentalisering,
 • Ingen generaliseringer
 • Faglige vurderinger
Barnet oplever at blive forstået og mødt ud fra sin egen kontekst.

 • Hvert barn hver sin historie og måde at blive forstået og mødt på, en holistisk tilgang med fokus på hvor i netværket vi evt. kan styrke barnet
Regler og struktur gradbøjes i en differentieret tilgang til det enkelte individ

 • Målet er ens, vejen kan være forskellig- men hvad skal der til for at komme i mål
Faglighed

 • Den pædagogiske praksis defineres i behandlingsplanen, med udgangspunkt i Barneperspektivet, Værdier og Vision. Behandlingsplanen udarbejdes via SMTTE-modellen: Sammenhæng, Mål, Tegn, Tiltag og Evaluering 
Siden blev sidst opdateret 10.12.2018 af indholdsansvarlig MLOHFE

Kontakt

Merete Lohfert
Afdelingsleder Langebyhus

Tlf.: 2143 6144

Send os en almindelig e-mail