Socialpædagogisk friplads

Når det må anses som særligt påkrævet af sociale pædagogiske grunde, kan Nordfyns Kommune vurderer på om barnet har særligt behov for socialpædagogisk friplads.

En socialpædagogiske friplads forudsætter, at forældrene har søgt om økonomisk friplads. Økonomisk friplads søges i Skole- og Dagtilbudsafdelingen (se under fanen Børnepasning). Når den økonomiske friplads er søgt og behandlet skal Børn og familieafdelingen udarbejde en vurdering af, om barnet har behov for særlig støtte samt udarbejde en økonomisk beregning. Ret til en socialpædagogisk friplads vurderes ud fra den økonomiske beregning da socialpædagogisk friplads kun kan opnås såfremt betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i dagtilbud.

Forældrene vil i den forbindelse skulle give samtykke til indhentelse af udtalelse fra eksempelvis sundhedsplejersker, dagpleje eller øvrige dagtilbud. Tillige vil forældrene skulle udarbejde budgetskema over deres indtægter og udgifter, som skal dokumenteres med bilag.

Budgetskema og samtykkeerklæring findes her:

Siden blev sidst opdateret 19.07.2019 af indholdsansvarlig MEJOER

Kontakt

Børn og Familie
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 50
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00