Økonomisk Støtte

Kommunen kan træffe afgørelse om at yde økonomisk støtte til forældre, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte.

Forældrene vil i den forbindelse skulle give samtykke til indhentelse af udtalelse fra eksempelvis sundhedsplejersker, skoler eller andre aktører, der kender barnet.

Tillige vil forældrene skulle udarbejde beregningsskema over deres indtægter og udgifter, som skal dokumenteres via bilag.

Som eksempel på økonomisk støtte er tilskud til efterskoleophold, afholdelse af udgiften til prævention, dækning af udgifter der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet.

I de særlige situationer, hvor det vurderes, at barnets trivsel og sundhed bedst sikres ved, at kommunen yder tilskud til efterskoleophold, skal det bemærkes, at der altid vil være en egenbetaling idet forældrene har forsørgelsespligten over barnet/den unge og modtager børnepolitiske ydelser under opholdet.

Gratis gældsrådgivning

Du kan få gratis gældsrådgivning hos Forbrugerrådet - se link "Gældsrådgivning" nederst

 

Siden blev sidst opdateret 19.07.2019 af indholdsansvarlig MEJOER

Kontakt

Børn og Familie
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 50
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00