Distriktsteamet

Tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

For at styrke det tværfaglige samarbejde og den forebyggende indsats overfor børn og unge er der i Nordfyns Kommune oprettet samarbejdsfora for at understøtte de enkelte distrikter.

Fagpersoner fra Center for Læring og Trivsel samt Børn og Familie møder kontinuerligt med dagtilbud og skoler.

Det tværfaglige samarbejde foregår gennem ”Konsultative møder” og ”Dialogmøder med forældre og netværk”.

De konsultative møder finder steder i dagtilbud og skole. Her drejer det sig om rådgivning og vejledning af pædagoger, lærere samt øvrige faggrupper, faglig sparring og erfaringsudveksling.

Det er skole og dagtilbud der, hvis det skønnes nødvendigt indkalder til dialogmøder med forældre, unge og netværk.


Siden blev sidst opdateret 27.09.2019 af indholdsansvarlig MEJOER

Kontakt

Børn og Familie
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 81 50
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00